Playlisty Akce
Reklama

Fast And Wild - text, překlad

playlist Playlist
Follow the wind without thinking about it,
Breaking it all, facing the storm!
Fearless and faster than everything else,
Avoiding death, even in hell!
Taking the baton, heading the race.
Becoming the wildest, go for them!
Freeway the road, get to the end.
No step back.
Sledujte vítr, aniž by jste o něm přemýšleli,
Prolomte všechno, čelte bouři!
Nebojácní a rychlejší než všechno ostatní,
Vyhněte se smrti, a to i v pekle!
Převezměte si štafetu ale až v čele závodu.
Staň se divočejším, utíkej za nimi!
Pěšiny silnice, až do konce.
Ani krok zpátky.
Roaring like a lion,
Hitting up the night.
Come and cross the fire,
Need to get some more,
Ruling all the world.
Řvi jako lev,
Bojuj až do noci.
Běž skrz oheň,
Potřebuješ se dostat ještě dál,
Vládce celého světa.
Turning it all down,
Fast and wild!
Leading all the hordes.
Born to be the one,
Fast and wild!
Going high, going loud.
Shoďte je všechny dolů,
Rychlé a divoce!
Všechny přední hordy.
Narozen vyvoleným,
Rychlé a divoce!
Padá z vysoka, nahlas křičí.
Rising from ashes, leaving the darkness,
Writing grounds and fields with blood!
No time for tears, show no remorse,
Only a few will survive!
Damned horizons are coming today.
Revealing the day, crashing the fate!
I'm loading the weapons, follow me now,
Time to fight.
Stoupající z popela, zanechaná temnota temnota,
Spis pozemků a polí s krví!
Není čas na slzy, ani na žádné výčitky svědomí,
Jen málo přežije!
Zatracený obzor dnes přicházíme.
Odhalení den, spád osudu!
Vytahujeme zbraně, následujte mě teď,
Je čas bojovat.
Roaring like a lion,
Hitting up the night.
Come and cross the fire,
Need to get some more,
Ruling all the world.
Řvi jako lev,
Bojuj až do noci.
Běž skrz oheň,
Potřebuješ se dostat ještě dál,
Vládce celého světa.
Turning it all down,
Fast and wild!
Leading all the hordes.
Born to be the one,
Fast and wild!
Going high, going loud.
Shoďte je všechny dolů,
Rychlé a divoce!
Všechny přední hordy.
Narozen vyvoleným,
Rychlé a divoce!
Padá z vysoka, nahlas křičí.

Text přidala zdenasva

Videa přidal Bartolomeo

Překlad přidal Bartolomeo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beheading The Liars

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.