Playlisty Akce
Reklama

I Remember You - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Woke up to the sound of pouring rain
The wind would whisper and I´d think of you
And all the tears you cried, that called my name
And when you needed me I came through
Probudil jsem se do zvuku lijáku
Vítr by šeptal a já bych myslel na tebe
A všechny ty slzy, které jsi vyplakala, když jsi volala mé jméno
A když jsi mě potřebovala, byl jsem tu pro tebe

I paint a picture of the days gone by
When love went blind and you would make me see
I´d stare a lifetime into your eyes
So that I knew you were there for me
Time after time you were there for me
Maluji obraz dávných dnů
Když láska oslepla, a ty jsi mě donutila vidět,
Díval bych se do tvých očí celý život
A tak jsem věděl, že jsi tu byla pro mě
Pořád jsi tu byla pro mě
Remember yesterday - walking hand in hand
Love letters in the sand - I remember you
Through the sleepless nights and every endless day
Id wanna hear you say - I remember you
Vzpomínám na včerejšek - procházky ruku v ruce
Milostné dopisy v písku - vzpomínám na tebe
Za bezesných nocí a každý nekonečný
den
Chtěl bych slyšet, jak říkáš - vzpomínám na tebe

We spend the summer with the top rolled down
Wished ever after would be like this
You said I love you babe, without a sound
I said Id give my life for just one kiss
Id live for your smile and die for your kiss
Strávili jsme léto se srolovaným topem
Přáli jsme si, aby to takhle bylo napořád
Říkala jsi, miluji tě, zlato, aniž bys promluvila
Řekl jsem, dal bych svůj život za jediný polibek
Žil bych pro tvůj úsměv a zemřel bych pro tvůj polibek

Remember yesterday - walking hand in hand
Love letters in the sand - I remember you
Through the sleepless nights and every endless day
Id wanna hear you say - I remember you
Vzpomínám na včerejšek - procházky ruku v ruce
Milostné dopisy v písku - vzpomínám na tebe
Za bezesných nocí a každý nekonečný
den
Chtěl bych slyšet, jak říkáš - vzpomínám na tebe

We´ve had our share of hard times
But thats the price we paid
And through it all we kept the promise that we made
I swear youll never be lonely
Sdíleli jsme těžké časy
Ale to je cena, kterou jsme zaplatili
A přes to všechno, jsme dodrželi slib, který jsme si dali
Přísahám, že nikdy nebudeš osamělá
Woke up to the sound of pouring rain
Washed away a dream of you
But nothing else could ever take you away
cause youll always be my dream come true
Oh my darling, I love you
Probudil jsem se do zvuku lijáku
Odplavil sen o tobě
Ale nic víc tě nikdy nedostane pryč
protože ty budeš vždy můj splněný sen
Oh můj miláčku, miluji tě
Remember yesterday - walking hand in hand
Love letters in the sand - I remember you
Through the sleepless nights and every endless day
Id wanna hear you say - I remember you
Vzpomínám na včerejšek - procházky ruku v ruce
Milostné dopisy v písku - vzpomínám na tebe
Za bezesných nocí a každý nekonečný
den
Chtěl bych slyšet, jak říkáš - vzpomínám na tebe

Remember yesterday - walking hand in hand
Love letters in the sand - I remember you
Through the sleepless nights and every endless day
Id wanna hear you say - I remember you
Vzpomínám na včerejšek - procházky ruku v ruce
Milostné dopisy v písku - vzpomínám na tebe
Za bezesných nocí a každý nekonečný
den
Chtěl bych slyšet, jak říkáš - vzpomínám na tebe

Text přidala Dead F4rt

Text opravil Devilxxx

Video přidala Puffy999

Překlad přidala andie24

Překlad opravil Devilxxx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Thick Skin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.