Playlisty Kecárna
Reklama

Girl With Golden Eyes (2017) - text, překlad

playlist Playlist
She speaks to me in Persian
Tells me that she loves me
The girl with golden eyes
And though I hardly know her
I let her in my veins
And trust her with my life
Mluví na mě Persky
Říká mi, že mě miluje
Dívka se zlatýma očima
I když ji sotva znám
Nechal jsem ji v mých žilách
A důvěřuju ji svým životem
I wish I had never kissed her
'Cause I just can't resist her
The girl with golden eyes
Every time she whispers
'Take me in your arms
The way you did last night.'
Přál bych si nikdy ji nepolíbit
Protože ji prostě nemůžu odolat
Dívka se zlatýma očima
Pořád mi šeptá
'Vezmi mě do náručí
tak jako minulou noc.'
Everything will be okay
Everything will be alright
If I can get away from her
And save my worthless life.
Všechno bude fajn
Všechno bude v pořádku
Když se mi podaří dostat od ní pryč
A zachránit můj bezcenný život.
I wake up every morning
Jonesing for her love
The girl with golden eyes
I won't have to wait long
'Til she buries me with roses
'Cause she's always by my side
Vstanu každé ráno
Toužíc po její lásce
Dívka se zlatýma očima
Nebudu muset čekat dlouho
Až mě pohřbí s růžemi
Protože ona je vždy po mém boku
Everything will be okay
Everything will be alright
If I can get away from her
And save my worthless life.
Všechno bude fajn
Všechno bude v pořádku
Když se mi podaří dostat od ní pryč
A zachránit můj bezcenný život.
[Spoken Word]
Day one. Dope free. I went to the clinic today and got the first dose of methadone.
I'm out of dope so I threw away all my rigs.
Day two. I can't believe it's been two days without junk.
Fucking smack, it just ruins peoples' lives.
At first it seems so sweet, then you wake up next to a monster.
Day three. I haven't had anything for three days now.
This withdrawal is killing me. It's like shock therapy to my guts.
Day four. Last visit to the clinic. My whole body feels like it's cracking into pieces.
Fragile doesn't even come close to describing how I feel.
Day five-- I'm sick as a dog, but this handful of painkillers
and a lotta whiskey's gonna get me through.
Day six-- When I'm left to my own devices I go fucking insane.
I'll never use heroin again.
Day seven-- I can't believe I'm clean!
Day eight-- Everyone says I look better--
Day nine-- The parasites are panicking--
Day ten-- They seem amazed that I'm alive!
[Mluvené Slovo]
Den jedna. Osvobozen od drog. Šel jsem dnes na kliniku a dostal první dávku methadonu.
Jsem venku z fetování, tak jsem zahodil celou svou výbavu.
Den dva. Nemůžu tomu uvěřit, už to byly dva dny bez fetu. Kurevská příchuť, pouze to lidem ruinuje život. Na první pohled to vypadá tak sladce, pak se probudíte vedle monstra.
Den tři. Neměl jsem nic za tři dny.
Tohle odvykání mě zabíjí. Je to jako šoková terapie
na mých vnitřnostech.
Den čtyři. Poslední návštěva kliniky. Celé mé tělo se cítí, jako kdyby praskalo na kusy.
Slabé, ani popisu nejde přiblížit, jak se cítím.
Den pět-- Jsem nemocný jako pes, ale tato hrst
léků proti bolesti a hodně whiskey mě přes to dostane.
Den šest-- Když jsem odešel do svého zařízení, byl jsem šílený. Nikdy si nedám heroin znova.
Den sedm-- Nemůžu tomu uvěřit, jsem čistý!
Den osm-- Všichni říkají, že vypadám lépe--
Den devět-- Paraziti panikaří--
Den deset-- Vypadají udiveně, že žiju!
Everything will be okay
Everything will be alright
If I can get away from her
And save my worthless life.
Everything will be okay
Everything will be alright
If I can get away from her
And save my worthless life
Všechno bude fajn
Všechno bude v pořádku
Když se mi podaří dostat od ní pryč
A zachránit můj bezcenný život
Všechno bude fajn
Všechno bude v pořádku
Když se mi podaří dostat od ní pryč
A zachránit můj bezcenný život

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Heroin Diaries 10th Anniversary Edition

Reklama

Sixx:A.M. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.