Kecárna Playlisty
Reklama

So Listen Feat. T-Pain - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Cody♥:
I've been trying to find the right words
But they always seem to hit the page wro-o-o-o-ng
You see I tend to fight words
You breathe 'em into life, and they're gone
I need some louder speaking actions
They do what letters could never do-o-o-o
You see, you are my addiction
And I need more than words to show you.
Cody♥:
Snažil jsem se najít ty správná slova
Ale vždycky se zdá, že jsem to trefil špatně-ě-ě
Vidíš, mám sklon k boji slov
Dýchneš jim do života a jsou pryč
Potřebuji nějaké hlasitější mluvené akce
Oni dělají to, co by dopisy nikdy neudělali-i-i
Vidíš, ty jsi moje závislost
A já ti potřebuji ukázat víc než slova
So listen to-o-o-o me, so listen
Listen to-o-o-o my heartbeat.
Tak poslouchej mě-ě, tak poslouchej
Tak poslouchej můj tlukot srdce
I'd like to think you understand me
But I never really like to assume
So you never have to ask me
I'm let my actions tell you the tru-hu-huth.
Rád bych si myslel, že mi rozumíš
Ale nikdy jsem se toho nedomníval
Takže se mě nikdy nemusíš ptát
Nechal jsem mé činy aby ti řekly pravdu
For you-hu-hu-hu
There is nothing I wouldn't go through-hu-hu-hu.
And if you need some proo-hu-hu-oof.
You can find it in what I do-hu-hu-hu.
Pro tebe-e-e
Tady není nic, abych nešel přes-s-s
A jestli budeš potřebovat nějaký důkaz
Najdeš to v tom co dělám
Listen to me baby
And I could tell you everyday
Just how much I want you
I-I-I-I-I've never been good with words
But I went and wrote this song for you.
Poslouchej mě baby
A mohl bych ti každý den říkat
Jak moc tě chci
Já-á-á jsem nikdy nebyl za dobře se slovy
Ale šel jsem a napsal tenhle song pro tebe
So listen to me, so listen
Listen to my heartbeat
Listen to me, girl listen
Tak poslouchej mě, tak poslouchej
Poslouchej můj tlukot srdce
Tak poslouchej mě, děvče poslouchej
Listen to my heartbeat
Listen to my heartbeat
Poslouchej můj tlukot srdce
(Poslouchej můj tlukot srdce)
T-Pain:
Baby I need you to listen
Open up your ears
Pay attention
Let go of your fears
I’m not trying to be that rude
I got these people in your business
I’m just trying to love you
Then I get a witness
Oh woah
Let-Let-Let the church say Amen (Amen)
Cause I know that you need a man (a man)
And I’m gon’ do whatever I can
So stop with all the dissing
Get to the kissing
Baby you know what you missing
T-Pain:
Baby, potřebuju abys poslouchala
Otevři svoje uši
Poslouchej pozorně
Pusť se svých obav
Nechci být hrubý, že
jsem dostal lidi z tvého byznysu
Jen tě zkouším milovat
Pak jsem dostal svědka
Oh woah
Nech říct kostel Amen (Amen)
Protože vím, že potřebuješ muže (muže)
A budu dělat, co budu moct
Tak přestaň se všemi návrhy
Dostáváme se k líbání
Baby, ty víš, co ti chybí
Both:
So listen to me
So listen, listen to my heartbeat
Listen to me
So listen, listen to my heartbeat
(listen to my heartbeat)
Both:
Tak poslouchej mě
Poslouchej, poslouchej můj tlukot srdce
Poslouchej mě
Poslouchej, poslouchej můj tlukot srdce
(poslouchej můj tlukot srdce)

Text přidala TheCaitLiN9

Text opravila somzabil

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Ediis

Je zde něco špatně?
Reklama

So Listen

Reklama

Cody Simpson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.