Kecárna Playlisty
Reklama

IYiYi ft Flo Rida - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[Flo Rida]
Shorty, who dat you think always missing you iyiyi
I cannot get enough of kissing you
I dont cry, iyiyi ok I shed a tear, or two
On the grind, iyiyi yeah, but girl ain't no forgetting you, cuz
[Flo Rida]
Shorty, kteří si z vás myslíte, že vždy mi chybí iyiyi
Nemohu tě dost líbat
Já nebudu plakat, iyiyi ok Já uroním slzu, nebo dvě
Nabroušená, iyiyi jo, ale na žádnou dívku nejde zapomenout ani na tebe
[Cody Simpson]
Every minute, every second, every hour of the day
Iyiyi
Every hour of the day
Iyiyi
Everytime that I'm away
Iyiyi
Missing You, Missing You
[Cody Simpson]
Každou minutu, každou sekundu, každou hodinu dne
Iyiyi
Každou hodinu dne
Iyiyi
Každou chvíli co jsem pryč
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Every moment that is stolen, it can never be replaced
Iyiyi
Even if it's for a day
Iyiyi
I'm a text you up to say
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každá chvíle, co byla ukradena, nemůže být neahrazena
Iyiyi
I když je to jenom na den
Iyiyi
Píšu ti, abych ti řekl
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Oh baby whenever I'm gone, I'm wishing I was back home
I can feel your heart when we're apart
Girl I'm on my way, trust every word I say
I can't wait to see your face
And when I said goodbye, I saw the tears in your eyes as you started to cry
I took your hand, and promised I'll be right back
Girl I'm coming right back to see you smile
Oh miláčku, vždycky když jsem ztracený, přeju si, abych byl zpět doma
Můžu cítit tvoje srdce, když jsem odděleni
Holka, jsem na své cestě, věř každému slovu co říkám
Nemůžu se dočkat, až uvidím tvou tvář
A když jsem řekl sbohem, viděl jsem žal ve tvých očích až jsi se rozplakala
Vzal jsem tvou ruku a slíbil jsem, že budu hned zpátky
Holka, vracím se zpět, abych uviděl tvůj úsměv
So girl, what I gotta do to make you see
I mean what I say to you
I'll send you a picture, let you know I miss ya
Girls send me a kiss, I cant wait to see ya
Tak holka, co mám dělat, abych tě viděl
Myslím na to, co ti řeknu
Posílám ti obrázek, dát ti vědět, že se mi stýská
Holka, pošli mi polibek, nemůžu se dočkat až tě uvidím
Every minute, every second, every hour of the day
Iyiyi
Every hour of the day
Iyiyi
Everytime that I'm away
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každou minutu, každou sekundu, každou hodinu dne
Iyiyi
Každou hodinu dne
Iyiyi
Každou chvíli co jsem pryč
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Every moment that is stolen, it can never be replaced
Iyiyi
Even if it's for a day
Iyiyi
I'm a text you up to say
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každá chvíle, co byla ukradena, nemůže být nahrazena
Iyiyi
I když je to jenom na den
Iyiyi
Píšu ti, abych ti řekl
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Remember when we first met, I had to tell you that
I couldnt live without your love
Baby I must confess, we were the perfect match
You we're a gift sent from above
When you're thinking about me, text 1-4-3
That means I love you girl
I'll be your everything, and all you need
Oh baby, let your heart take the lead
Vzpomeň si, kdy jsme se poprvé viděli, musím ti říct že
Nemůžu žít bez tvé lásky
Miláčku, musím přiznat, že jsme byli perfektní pár
Tys byla dárek seslaný se shora
Když na mě myslíš, napiš 1-4-3
To znamená, že tě miluju, holka
Budu tvoje všechno a vše, co potřebuješ
Oh miláčku, nech svoje srdce převzít vedení
Ooh, so girl, what I gotta do to make you see
I mean what I say to you
I'll send you a picture, let you know I miss ya
Girl send me a kiss, I cant wait to see ya
Tak holka, co mám dělat, abych tě viděl
Myslím na to, co ti řeknu
Posílám ti obrázek, dát ti vědět, že se mi stýská
Holka, pošli mi polibek, nemůžu se dočkat až tě uvidím
Every minute, every second, every hour of the day
Iyiyi
Every hour of the day
Iyiyi
Everytime that I'm away
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každou minutu, každou sekundu, každou hodinu dne
Iyiyi
Každou hodinu dne
Iyiyi
Každou chvíli co jsem pryč
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Every moment that is stolen, it can never be replaced
Iyiyi
Even if it's for a day
Iyiyi
I'm a text you up to say
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každá chvíle, co byla ukradena, nemůže být nahrazena
Iyiyi
I když je to jenom na den
Iyiyi
Píšu ti, abych ti řekl
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
[Flo Rida]
Lil mama, ain't nobody else, I need you girl iyiyi
I got intentions just to please you girl
And I try, iyiyi lady that's what you deserve
Superfly iyiyi be more precious than a pearl
I can't lie, iyiyi pictures in my living room
When I ride, iyiyi dashboard, digital
To the sky, iyiyi so thankful that youre in my world
Do or die, iyiyi baby, I ain't kidding you
[Flo Rida]
Lil mama, nejsem jako nikdo jiný, potřebuju tě iyiyi
Máš úmysly jen prosit tě
A vyzkouším, iyiyi lady to je co si zasloužíš
Superfly, iyiyi buď skvostnější než perla
Nemůžu lhát, iyiyi obrázky v mé ložnici
Když jedu, iyiyi blatník, digital
Do nebe, iyiyi jsem vděčný, že jsi na mém světě
Udělej nebo zemři, iyiyi zlato, nežertuju
[Flo Rida]
I don't wanna be your distant man
Tellin me I dont do enough for plans
I really cant afford to let it hit the fan
Girl, every minute I wanna hold your hand
Ain't no limit to the words I'm saying
I dont wanna rock with a brand new band
Just you, lil mama, that's grand
I've been all over the land, and
[Flo Rida]
Nechci být tvůj vzdálený muž
Říkej mi že nedělám dost plánů
Opravdu si nemůžu dovolit udeřit obdivovatele
Holka, každou minutu chci držet tvou ruku
Nemám omezení pro slova, co říkám
Nechci se prohýbat smíchy s novou skupinou
Jen ty, lil mama, to je hlavní
Byl jsem po celé zemi a
[Cody Simpson]
Every minute, every second, every hour of the day
Iyiyi
Every hour of the day
Iyiyi
Everytime that I'm away
Iyiyi
Missing you, Missing You
[Cody Simspon]
Každou minutu, každou sekundu, každou hodinu dne
Iyiyi
Každou hodinu dne
Iyiyi
Každou chvíli co jsem pryč
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Every moment that is stolen, it can never be replaced
Iyiyi
Even if it's for a day
Iyiyi
I'm a text you up to say
Iyiyi
Missing you, Missing You
Každá chvíle, co byla ukradena, nemůže být nehrazena
Iyiyi
I když je to jenom na den
Iyiyi
Píšu ti, abych ti řekl
Iyiyi
Chybíš mi, chybíš mi
Oh, yeah
I'm missing you

Text přidala bojka

Text opravila bojka

Video přidal DevilDan

Překlad přidala bojka

Překlad opravila bojka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

4U

Reklama

Cody Simpson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.