Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Many's, the time I'v been mistaken
And many times confused
Yes, and often felt forsaken
And certainly misused
But I'm all right, I'm all right
I'm just weary to my bones
Still, you don't expect to be bright and bon vivant
So far away from home, so far away from home
Mnohokrát jsem se spletl
A mnohokrát jsem byl zmaten
Ano, často se cítím opuštěný
A určitě zneužit
Ale jsem v pohodě, jsem v pohodě
Jsem jenom unavený až na kost
Stále, čekáš že budu usměvavý a bon vivant
Tak daleko od domova, tak daleko od domova
And I don't know a soul who's not been battered
I don't have a friend who feels at ease
I don't know a dream that's not been shattered
Or driven to it's knees
But it's all right, it's all right
We've lived so well so long
Still, when I think of the road we're traveling on
I wonder what went wrong
I can't help it, I wonder what went wrong
A neznám duši, která nebyla potlučena
Nemám přítele, který je klidný
Neznám sen, který by nebyl roztříštěn
Nebo na kolenou
Ale je to v pohodě, je to v pohodě
Vedli jsem dlouhý a dobrý život
Stále, když přemýšlím o cestě, po níž jdeme
Přemýšlím co se zvrtlo
Nemůžu si pomoct, přemýšlím co se zvrtlo
And I dreamed I was dying
And I dreamed that my soul rose unexpectedly
And looking back down at me
Smiled reassunngly
And I dreamed I was flying
And high up above my eyes could clearly see
The Statue of Liberty
Sailing away to sea
And I dreamed I was flying
A snil jsem, že umírám
A snil jsem, že má duše neočekávaně vyrostla
A shlížel jsem dolů na sebe
Upřímně jsem se usmál
A snil jsem, že létám
A vysoko nad svýma očima jsem jasně viděl
Sochu Svobody
Odplouvající po moři
A snil jsem, že lítám
We come on the ship they call the Mayflower
We come on the ship that sailed the moon
We come in the age's most uncertain hour
And sing an American tune
But it's all right, it's all right, it's all right
You can't be forever blessed
Still, tomorrow's going to be another working day
And I'm trying to get some rest
That's all I'm trying to get some rest
Připluli jsme na lodi Mayflower
Přiletěli jsme na Měsíc
Přišli jsme v nejnejistější hodině
A zpívali Americkou píseň
Ale je to v pohodě, je to v pohodě, je to v pohodě
Nemůžeš být svatý navždy
Stále, zítra bude další pracovní den
A snažím se trochu odpočinout
Toť vše, snažím se trochu odpočinout

Text přidala ctk810

Videa přidali ctk810, barnajka

Překlad přidala PinguinGun

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Concert in Central Park

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.