Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
"Let us be lovers
We'll marry our fortunes together"
"I've got some real estate here in my bag"
So we bought a pack of cigarettes
And Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America
"Nechte nás být milenci, provdáme společně naše bohatství"
"Mám nějaké bohatství tady v tašce"
Takže jsme koupili balíček cigaret a koláče paní Wagner
A odešli jsme hledat Ameriku
"Kathy", I said
As we boarded a Greyhound in Pittsburgh
"Michigan seems like a dream to me now"
It took me four days
To hitchhike from Saginaw
I've gone to look for America
"Kathy" řekl jsem když jsme nastoupili na Greyhound v Pittsburghu
"Michigan se mi teď zdá jako sen"
Trvalo mi čtyři dny stopovat ze Saginaw
Byl jsem hledat Ameriku
Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit
Was a spy
I said:
"Be careful his bowtie is really a camera"
Smích v autobuse
Hraní her s tvářemi
Řekla že ten muž v kabátě byl špion
Řekl jsem "Buď opatrná, jeho motýlek je opravdu kamera"
"Toss me a cigarette
I think there's one in my raincoat"
"We smoked the last one an hour ago"
So I looked at the scenery
She read her magazine
And the moon rose over an open field
"Podej mi cigaretu, myslím že je jedna v mé pláštěnce"
"Vykouřili jsme poslední před hodinou"
Tak jsem se rozhlížel po krajině, ona četla svůj magazín
A měsíc vyšel nad polem
"Kathy, I'm lost", I said
Though I knew she was sleeping
I'm empty and aching and I don't know why
Counting the cars on the New Jersey Turnpike
They've all gone to look for America
All gone to look for America
All gone to look for America
"Kathy, jsem ztracený", řekl jsem i když jsem věděl že spala
Jsem prázdný a bolavý a nevím proč
Počítání aut na cestě New Jersey Turnpike
Ti všichni šli hledat Ameriku
Všichni šli hledat Ameriku
Všichni šli hledat Ameriku

Text přidala iadaew

Text opravila barnajka

Videa přidali krevetaive, barnajka

Překlad přidal komodor

Překlad opravil komodor

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Concert in Central Park

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.