Playlisty Kecárna
Reklama

You're All I Have - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I wake up in the afternoon
Empty walls make up the room
And I'm wishing for one thing
To give myself the strength to keep myself alive
Long enough to make sure you don't try
To turn out anything like me
Another fraud, another fake
Don't pretend you're not the one who's wrong
Vzbudím se odpoledne
Prázdné zdi tvoří mísnost
A já si přeji jednu věc
Dodat si odvahu udržet se naživu
Dlouhý natolik, aby ses ujistila že se nepokusíš
Obrátit se v něco jako já
Další podvod, další padělek
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bones
Don't leave me to die by myself
I can't live without you
Udržuješ mě rozumným, když si připadám sám
Ovládám své srdce a mé maso a kosti
Nenech mě zemřít samotného
Bez tebe nemůžu žít
Saw my treatment through the blinds
Calling me from these confines
There's only so many more days
Until you're cast away from ever seeing me
They won't understand, they'll never see
The way you medicate my head
Without you here, I'm left for dead
Don't pretend you're not the one who's wrong
Vidím svou léčbu skrze slepotu
Volající mě z těch hranic
Je tam pouze o mnoho více dnů
Dokud se neodvrhneš od mého spatření
Nemůžou rozumnět, nikdy neuvidí
Způsob kterým lěčíš moji hlavu
Tady bez tebe, jsem zanechaný k smrti
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bones
Don't leave me to die by myself
I can't live without you
Without you here
Udržuješ mě rozumným, když si připadám sám
Ovládám své srdce a mé maso a kosti
Nenech mě zemřít samotného
Bez tebe nemůžu žít
Tady bez tebe
You're all I have
In a world that judges long before it sees
You're all I have
In a place that hates me and only wants to
Push me down now I'm forsaken
Past the point you'll bend and break me
I won't be fine, you're all mistaken
Don't pretend you're not the one who's wrong
Don't you pretend it's gonna be okay
Don't lie and say it's better off this way
Don't pretend you're not the one who's wrong
Jsi vše co mám
Ve světě, který soudí dlouho předtím než spatří
Jsi vše co mám
Na místě, které mě nenávidí a jen chce
Shodit, teď jsem opuštěný
Kolem bodu, kdy si mě podrobíš a zlomíš
Nemůžu být v pořádku, všichni se mýlíte
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
Nepředstírej, že to bude v pořádku
Nelži a řekni, že je to takhle lepší
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bone
Don't leave me to die by myself
I can't live without you here
Without you here
Udržuješ mě rozumným, když si připadám sám
Ovládám své srdce a mé maso a kosti
Nenech mě zemřít samotného
Bez tebe nemůžu žít
Tady bez tebe
You're not the one who's wrong
You're keeping me safe when I'm feeling alone
You're not the one who's wrong
Don't leave me to die when I'm feeling alone
I can't live without you
Don't pretend you're not the one who's wrong
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
Nepředstírej, že to bude v pořádku
Nelži a řekni, že je to takhle lepší
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete
Bez tebe nemůžu žít
Nepředstírejte, že nejsi ta, která se plete

Text přidala scarce

Text opravil Thomy-san

Video přidala DoRee

Překlad přidala Marcy-xoP

Překlad opravil Thomy-san

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Redux II

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.