Playlisty Kecárna
Reklama

When Broken Is Easily Fixed (Live in New Orle.. - text, překlad

playlist Playlist
I can resist everything except temptation.
My body breaks,
but I am still intact inside.
My human instinct,
I can love unconditionally.
Nemohu odolat čemukoli, kromě pokušení.
Moje tělo se ničí,
ale jsem stále neporušený uvnitř.
Můj lidský instinkt,
Mohu bezpodmínečně milovat.
Cross my heart and lie to you
(My conscience plagues at me,
fills me with this despair) Failure within me.
Promise you and let you down
(Emotion conquers my soul, robs me of myself)
Brings me to my knees.
Follow me, lead you astray
(Nourish myself with fear, give me the pain to fail)
Loathe myself to sleep.
Your words kill me.
Ukřižuj mé srdce a lži si
(Mé svědomí mě zamořuje,
vyplňuje mě zoufalstvím) Selhání ve mě.
Sliboval ti a zklamal tě
(Emoce dobývají mou duši, okrádají mě ze mě)
Přivádí mě to na kolena
Následuj mě, vedu tě na scestí
(Vyživuji sám sebe strachem, dej mi bolest k selhání)
Hnusí se mi spát sám.
Tvé slova mě zabíjí.
You can breathe without oxygen
and live without sorrow.
How I envy you, though pity your ghost.
Ignorance is bliss I wish I could never love you.
Můžeš dýchat bez kyslíku
a žít bez smutku.
Jak ti závidím, ačkoliv lituji tvého ducha
Nevědomost je blaženost, kéž bych tě nikdy nemiloval
Cross my heart and lie to you
(My conscience plagues at me,
fills me with this despair) Failure within me.
Promise you and let you down
(Emotion conquers my soul, robs me of myself)
Brings me to my knees.
Follow me, lead you astray
(Nourish myself with fear,
give me the pain to fail)
Loathe myself to sleep.
Your words kill me.
Ukřižuj mé srdce a lži si
(Mé svědomí mě zamořuje,
vyplňuje mě zoufalstvím) Selhání ve mě.
Sliboval ti a zklamal tě
(Emoce dobývají mou duši, okrádají mě ze mě)
Přivádí mě to na kolena
Následuj mě, vedu tě na scestí
(Vyživuji sám sebe strachem,
dej mi bolest k selhání)
Hnusí se mi spát sám.
Tvé slova mě zabíjí.
So ironic that a heart made by man,
when broken is easily fixed.
But a human hurt can last a lifetime.
Tak ironické, že srdce vyrobené člověkem,
kdy rozbité je snadno opravené
Ale lidská bolest může trvat celý život.
Rust or decay.
The fire or the flame.
You and I will lead the path to change.
(Pave the way)
Zrezni nebo se rozpadni
Oheň nebo plamen
Ty a já povedeme cestu ke změně.
(Vydláždi cestu)
Rust or decay.
The fire or the flame.
You and I will lead the path to change.
(Pave the way)
Zrezni nebo se rozpadni
Oheň nebo plamen
Ty a já povedeme cestu ke změně.
(Vydláždi cestu)
Rust or decay.
The fire or the flame.
You and I will lead the path to change.
(Pave the way)
Zrezni nebo se rozpadni
Oheň nebo plamen
Ty a já povedeme cestu ke změně.
(Vydláždi cestu)

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

LIVE: When Broken Is Easily Fixed

Reklama

Silverstein texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.