Playlisty Kecárna
Reklama

My Heroine - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

The drugs begin to peak
A smile of joy arrives in me
But sedation changes to panic and nausea
And breath starts to shorten
And heartbeats pound softer
You won't try to save me!
You just want to hurt me and leave me desperate!
Léky dosahují vrcholu
Úsměv z radosti ve mě nastává
Ale sedativa se mění v paniku a nevolnost
A dech se začíná zkracovat
A srdeční tep bije slaběji
Nepokusíš se mě zachránit!
Chceš mě jen zranit a opustit mě zoufalého!
You taught my heart, a sense I never knew I had.
I can forget, the times that I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!
Naučila si moje srdce, pocitu, o kterém jsem nevěděl, že jsem měl
Můžu zapomenout na období, kdy jsem byl
Ztracený a v depresi z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi moje hrdinka!
You won't leave me alone!
Chisel my heart out of stone, I give in everytime.
Neopustíš mě samotného!
Vytesáš moje srdce z kamene, vždy ti ho dám
You taught my heart, a sense I never knew I had
I can forget, the times that I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!
Naučila si moje srdce, pocitu, o kterém jsem nevěděl, že jsem měl
Můžu zapomenout na období, kdy jsem byl
Ztracený a v depresi z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi moje hrdinka!
I bet you laugh, at the thought of me thinking for myself. (myself)
I bet you believe, that I'm better off with you than someone else.
Vsadím se, že se směješ, při myšlence na mě, přemýšlíš o sobě. (sobě)
Vsadím se, že věříš, že jsem lepší s tebou než s někým jiným.
Your face arrives again, all hope I had becomes surreal.
But under your covers more torture than pleasure
And just past your lips there's more anger than laughter
Not now or forever will I ever change you
I know that to go on, I'll break you, my habit!
Tvůj obličej znovu přichází, všechny naděje, které jsem měl se stávají neskutečné.
Ale pod tvými přikrývkami je více trápení než radosti
A právě kolem tvých rtů je více hněvu než smíchu
teď ani jindy tě nezměním
Vím, že to půjde dál, zlomím tě, mým návykem
You taught my heart, a sense I never knew I had.
I can forget, the times when I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!
Naučila si moje srdce, pocitu, o kterém jsem nevěděl, že jsem měl
Můžu zapomenout na období, kdy jsem byl
Ztracený a v depresi z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Jsi moje hrdinka!
I will save myself! Zachráním se!

Text přidala Mikey

Text opravil Kulda182

Video přidala DoRee

Překlad přidala Mikey

Překlad opravila xLadiemox

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

REDUX: The First 10 Years

Reklama

Silverstein texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.