Playlisty Kecárna
Reklama

Call It Karma - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Blame it on the weather, but I'm a mess
And this February darkness has me hating everyone
And I know I need your comfort, but this drama makes me sick
And the longer I lay here I know it's harder to get up
without you
Může za to počasí, ale já jsem v bordelu
A v té temnotě února všechny nenávidím
A vím, že potřebuji vaše pohodlí, ale z tohohle drama je mi špatně
A čím déle jsem tady ležel, vím, že je těžší se dostat nahoru
bez vás
Lose another day here
Lose another year here
I'm with you
Ztrácím zde další den
Ztrácím zde další rok
Jsem s vámi
Find me something out there that's making sense
And it's just another trend carefully hidden in your dress
And the cycles neverending and the fashions overdone
And the further that I run away, the further I'll come back
to shelter...
Najdi mi něco tam, co dává smysl
A je to jen další trend pečlivě skrytý ve vašem oblečení
A nikdy nekončící cykly a přehnané módy
A čím dále utíkám, tím dále se vrátím
ukrýt ...
Lose another day here
Lose another year here
I'm with you
Ztrácím zde další den
Ztrácím zde další rok
Jsem s vámi
You are the fire on my apartment floor
Sixteen stories, I'd rather burn than fall
It isn't fate that took us all by storm
It's just the turn of a card
Jste oheň na podlaze mého bytu
Šestnáct příběhů, radši bych uhořel než spadl
Není to osud, který nás všechny vrhá do bouře
Jen se karta obrátila
Lose another day here
Lose another year here
I'm with you
Ztrácím zde další den
Ztrácím zde další rok
Jsem s vámi
You are the fire on my apartment floor
Sixteen stories, I'd rather burn than fall
It isn't fate that took us all by storm,
It's just the turn of a card
Jste oheň na podlaze mého bytu
Šestnáct příběhů, radši bych uhořel než spadl
Není to osud, který nás všechny vrhá do bouře
Jen se karta obrátila
Goodbye, old friend
Goodbye, goodnight
I'll move on
You'll call it fate, I'll call it karma
We had our time, it was fun
while it lasted
Sbohem, starý příteli
Sbohem, dobrou noc
Pohnu se dál
Můžete to nazývat osudem, já to nazývám karmou
Měli jsme náš čas, byla to legrace
Dokud to šlo
I'll look back with honor
and no regrets
I won't be mad, won't feel bad
These memories will never leave me
Don't be sad
cause life goes on, life goes on
It's getting too late
Tomorrow is here
Podívám se zpět se ctí
a bez lítosti
Nebudu se zlobit, nebudu se cítit špatně
Tyto vzpomínky mě nikdy neopustí
Nebuďte smutný
protože život jde dál, život jde dál
Je už dost pozdě
Zítřek je tady

Text přidala Mikey

Video přidala Mikey

Překlad přidala x_Daviii_x

Překlad opravila JeanneJ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

REDUX: The First 10 Years

Reklama

Silverstein texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.