Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Feel it, the calm after the storm.
As still as I can be.
I'm finally all alone
until I fall asleep.
Cítit se klidný po bouři.
Stále jak jen mohu být.
Konečně jsem sám
dokud neusnu.
Did I escape or am I captured?
Trapped in a cage of rear view mirror eyes.
Triangles that look like faces.
Uprchl jsem nebo jsem zajatý?
Lapen v kleci od zadního pohledu zrcadlících se očí.
Trojúhelníky, které vypadají jako tváře.
This is what I get
for my revenge.
A hidden microphone,
an amber alert implanted
under my skin.
It's just in my head but
it takes me over.
It makes me forget why I'm on my way.
These four years feel like a hundred.
To je co mám
pro mojí pomstu.
Skrytý mikrofon,
žlutý poplach implantován
pod mou kůží.
Je to jen v mé hlavě ale
Bere mě to příliš.
Donutí mě to zapomenout proč jsem na svojí cestě.
Tyhle čtyři roky jsem prožil jako stovku.
West-bound,
driving all alone to make sure that you know.
I've been running scared without you.
I drove all night to tell you.
In dreams I've seen your face with
another in my place.
I know it was another life but I never could forget you.
I never could forget you.
Západní-hranice,
jedu úplně sám abych se ujistil že víš.
Utíkám vystrašený bez tebe.
Jel jsem celou noc abych ti řekl.
Ve snech jsem viděl tvojí tvář s jinou
v mým domě.
Já vím, že to byl jiný život ale nikdy bych na tebe nezapomněl.
Nikdy bych na tebe nezapomněl.
We set it up (we set it up)
like a house of cards in a hurricane.
We didn't think it would ever make sense.
Postavili jsme si (postavili jsem si)
stejný domeček z karet v hurikánu.
Nemysleli jsme si, že to bude někdy dávat smysl.
He set us up (he set us up),
he knew just where to plant it.
Postavil nás (postavil nás)
on prostě věděl kde to založit.
It knocked me over,
it made me forget how I fell in love.
How much I really cared.
To mě příliš omráčilo,
donutilo mě to zapomenout jak jsem se zamiloval.
Jak moc mi na tom záleželo.
West-bound,
driving all alone to make sure that you know.
I've been running scared without you.
I drove all night to tell you.
In dreams I've seen your face with
another in my place.
I know it was another life but I never could forget you.
I never could forget you.
Západní-hranice,
jedu úplně sám abych se ujistil že víš.
Utíkám vystrašený bez tebe.
Jel jsem celou noc abych ti řekl.
Ve snech jsem viděl tvojí tvář s jinou
v mým domě.
Já vím, že to byl jiný život ale nikdy bych na tebe nezapomněl.
Nikdy bych na tebe nezapomněl.
You'll see me there like a familiar stranger standing on the street.
I'll say a prayer, I'll introduce myself like it's the first time we'd ever meet.
In California, I'd learn that sometimes you have to run away.
In California, I'd find myself again.
Uvidíš mě tam jako povědomého cizince stojícího
na ulici.
Řeknu motlidbu, představím se jako kdyby to bylo poprvé co bychom se potkali.
V Kalifornii, bych se naučil, že někdy musíš utéct pryč.
V Kalifornii, bych znovu našel sám sebe.
West-bound,
driving all alone to make sure that you know.
I've been running scared without you.
I drove all night to tell you.
In dreams I've seen your face with
another in my place.
I know it was another life but I never could forget you.
Západní-hranice,
jedu úplně sám abych se ujistil že víš.
Utíkám vystrašený bez tebe.
Jel jsem celou noc abych ti řekl.
Ve snech jsem viděl tvojí tvář s jinou
v mým domě.
Já vím, že to byl jiný život ale nikdy bych na tebe nezapoměl.
Nikdy bych na tebe nezapoměl.

Text přidal Kulda182

Video přidala Janka17

Překlad přidal Kulda182

Překlad opravila jirinka8

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

This Is How the Wind Shifts

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.