Kecárna Playlisty
Reklama

Tiny Hands (Au Revoir) (ft. Natalie Nicoles o.. - text, překlad

playlist Playlist
I awoke in the summer the sun
Struck the earth to furnish us with fire.
But jealous hands fashioned their cross to a sword, brandished their gift as a torch to burn the light.
Probudil jsem se do letního slunce
Udeřil jsem na zemi, abych pro nás opatřil oheň
Ale žárlivé ruce vytvořily z kříže meč
Oháněli se svým darem jako s pochodní zapálenou světlem
To the dead we owe only the truth - the human condition.
Surveying the space between the nave
I saw my own infernal grave - existential imperfection.
We sat scrawling out notes on scratched oak tombs
bullets bouncing off stonewall saints laid to rest by our
Mrtvým vděčíme pouze za pravdu - lidský úděl
Přežívající prostor mezi hlavní lodí
Viděl jsem vlastní pekelný hrob - existenční nedokonalost
Seděli jsme škrábající plížící se poznámky na dubové hrobky
Kulky se odrážejí od kamenné zdi odpočívajících svatých
Forebear at their children, at the dissidence of despair.
This proximal milieu could close the door to the closeness
that keeps us inside the spaces that we hide.
Předek u svých dětí, v nesouhlasu zoufalství
Toto blízké prostředí mohlo být blíže dveřím blízkosti
Které nás drží uvnitř prostorů, které skrýváme
My heart burns cold as life leaves my daughter's eyes.
I am the mother of the dying, the dust, the denouement.
How can absence take my father's house?
How can nothing take my daughter's life?
Walk me out from this tomb.
If you are the gate could you make a way?
Come down from that cross;
hold out your hands so I can see.
Moje srdce hoří chladem jako odcházející život z očí mé dcery
Jsem matka umírajících, prach, rozuzlení
Jak může nepřítomnost trvat v domě mého otce?
Jak může nicota brát si život mé dcery?
Vyveď mě z tohoto hrobu
Jestli jsi branou, mohl bys vytvořit cestu?
Pojď dolů z tohoto kříže
Natáhni ruce, takže tě můžu vidět
"Je suis sorti vivant du four crématoire.
[I came out alive from the crematory oven;]
Je suis le témoin sacré de l'église.
[I am the sacred witness from the church.]
Je suis une mère qui a tout perdu."
[I am a mother who has lost everything.]
"Vyšla jsem zaživa z pece krematoria
Jsem posvátný svědek z kostela
Jsem matka, která ztratila všechno"
This fire burns your name on my lips;
this smoke chokes your song on my throat.
Now let death lynch my lungs
I offer what's left of this withering tongue.
But oh, no exit so bright
as the light that shines behind the Son.
I leapt through stained glass saints to fall
to the garden where we first begun.
Tento oheň propaluje tvé jméno na mé rty
Tento kouř dusí tvou píseň v mém krku
Teď nech smrt lynčovat mé plíce
Nabízím, co zbylo z tohoto zničujícího jazyku
Ale oh, východ není tak jasný
Jako světlo, co září za Synem
Vyskakuji z vitráže světců, padám
Na zahradu, kde jsme poprvé začali

Text přidala DontAskMe

Text opravil DevilDan

Video přidala DontAskMe

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

EP lastsleep (1944-1946)

Reklama

Silent Planet texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.