Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Watching from the bottom of a strangers mind
Vicarious life/chemical divide
The epidemic of our time: A voluntary genocide

He’s wielding a needle, it’s laced with ambition...
Set on finding forever or blacking out the friction
She’s clutching a bottle - conscripted prescription
Deaf to my dissent, void of all volition
Injecting fire straight into the veins
Nothing will cauterize the wound where I remain
Ingesting tiny stars one by one, one by one, I come undone

Passenger to my own life:
Trapped inside, fastened to the vice
Fading out, fading away
Burning in a bliss you can’t sustain
Am I a hedonist or solipsist?
Barbiturate tourniquets drip, drip:
A sycophant’s sea of delusion
Drowning in an empty conclusion

Come shoot me up into the night

Blood Moon: The shadow in my skin
The window of my soul was sealed, but I’ll still let you in
Blood Moon: Shiver through my mind
Only the need is real, feel whatever I can to make sure I can’t feel

All the hell in my veins can’t dissipate the pain
All the hell in my veins won’t wash away your face

So let us go then, you and I
Watch the sky drift into sleep, etherized
Collapsing stars (condemned to their cosmic graves) bleeding light for the gain of some far off race
The fog hangs like thieves
There must be guilt in these streets
Place your hand on my wrist, it’s not like we’ll be missed
Do I dare shake the need from our skin?
Do I dare rattle the rust, corroding me within?
The lechery, the treachery, oh come, Love, sit next to me
This anatomy is built like tragedy
Don’t you know me by these scars?
These marks where I are?
I mean I am... I mean I was
I was supposed to be someone

Blood Moon: The shadow in my skin
The window of my soul was sealed, but I’ll still let you in
Blood Moon: Shiver through my mind
Only the need is real, feel whatever I can to make sure I can’t feel

Every fix is a prayer
Every high a sacrifice
We worship desire at the altar of dependence
I hit the bottom then it hit me back

Incarnation of society
“The face of evil is the face of need.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Sleduji ze dna cizí mysli
Viskózní život/rozdělený chemikálií
Epidemie našeho času: dobrovolná genocida

Ohání se jehlou, je šněrován ambicí...
Vydává se hledat věčnost nebo vytěsnit tření
Svírá láhev - nařízenou předpisem
Neslyší můj nesouhlas, nepovolná vůli
Infikuje oheň přímo do žil
Nic nevypálí zranění, tam kde zůstávám
Pohlcujíc hvězdičky jednu po druhé, jednu po druhé, ztrácím kontrolu

Pasažér vlastního života
Uvnitř chycený, přilepený ke zlozvyku
Blednoucí, mizící
Hořící v potěšení, které nemůžeš udržovat
Jsem hedonista nebo solipsista?
Barbiturátní turniket odkapává
Patolízalovo moře iluze
Topí se v prázdném závěru

Pojď mě vystřelit do noci

Krvavý měsíc: Stín na mé kůži
Okno mé duše bylo zapečetěné, ale já tě pustím dovnitř
Krvavý měsíc: Třes v mé mysli
Jen potřeba je pravá, cítím, cokoliv můžu, abych se ujistil, že cítit nemůžu

Všechno peklo je v mých žilách, nemůže rozptýlit tu bolest
Všechno peklo je v mých žilách, nemůže smýt tvůj obličej

Tak nás nech jít, ty a já
Sledujeme nebe odplouvat do spánku, éterizované
Hroutící se hvězdy (odsouzené do kosmických hrobů) krvácející světlo pro zisk daleko od rasy
Mlha visí jako zloději
V těchto ulicích musí být vina
Dej svou hlavu na mé zápěstí, není to jako stav, kdy budeme postrádaní
Odvážím se setřást potřebu z naší kůže?
Odvážím se rachotit rzí, co mě zevnitř požírá?
Smilstvo, zrada, oh pojď, lásko, sedni si vedle mě
Tahle anatomie je hotová tragédie
Neznáš mě podle jizev?
Těch znamínek toho, kde jsem?
Myslím tím, že jsem ...myslím, že jsem byl
Měl jsem být někdo

Krvavý měsíc: Stín na mé kůži
Okno mé duše bylo zapečetěné, ale já tě pustím dovnitř
Krvavý měsíc: Třes v mé mysli
Jen potřeba je pravá, cítím, cokoliv můžu, abych se ujistil, že cítit nemůžu

Každá náprava je modlitbou
Každá vyšší oběť
Uctíváme touhu na oltáři závislosti
Dosáhl jsem dna, pak mě zasáhlo taky

Inkarnace společnosti
"Tvář zla je tvář potřeby"

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.