Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

I knew one truth
And that truth was the sea
Cold and knowing they saw the coward in me
And as the stain of the epochs lines my tongue
I choked heavy on the past
Too numb to speak back
We're each abandoned by the hands of time
That set us down to set circles across a straight line
Sister moon, are we all that's left?
Just a silent satellite and the sigh of flesh
Come down! And rest your lunar head on my breast
Listen to the terror tear in my chest
Our masts in tatters, oars shattered
Feel free to pull me back to the vast, unforgiving mess
Should we call this art - My falling apart?
The tangents of an imbalanced heart
As matter, multiplied I divide
But I digress
The deprivation is taking offence

You said if I stood against my darkness
Not all of me would die
But all I see on the surface is a shadow
And it occurs to me, this could mean suicide
When you went quiet I turned to silence
Seven sisters, draw me back across the moor
Could you still love me in my leaving?
Would you remember me by the moments we forgot?
And as the waves slapped at my raft
I curse the fate - like our vows they broke at the bow
Flanked by the mist I inhaled the breath of existence
That you call me for one last time:

I am the wind - the be and the still
I am the Depths, the unmeasurable Will
And when I awoke in the garden
Lord, did you see me as I was dreaming?

I locked eyes with the storm
The sky sank down to receive the fury of the sea
The abolition of my being
The precipice of eternity
Incandescent bursts through the black
The veil was torn as the void collapsed
The rain will subside
Be my eyes, Show me hope in the maw of the night
Our fractured pasts fall into one
A dozen stars collide as a perpetual sun
And as we disintegrate into our graves
Will you be the Fire that burns in my lungs?
Breathe me in, watch me burn
Come breathe me in
Breathe me in
You'll watch me burn

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Znal jsem jednu pravdu
A ta pravda byla z moře
Chladná a znající, viděli ve mně zbabělce
A jako skvrna epoch linoucí se mým jazykem
Hodně jsem se dusil minulostí
Moc otupělý, abych odpovídal
Jsme vzájemně opuštění rukama času
Které nás postavily do kruhů napříč rovné čáry
Měsíční sestro, jsme vše, co zbylo?
Jen tichý satelit a povzdech těla
Sejdi! A polož svou lunární hlavu na mou hruď
Poslouchej hrůznou slzu na mé hrudi
Naše stožáry jsou na cáry, pádla roztříštěná
Pocit volnosti mě dotáhne k odpadu, neodpustitelný chaos
Měli bychom to zvát uměním - můj rozpad?
Tečny nevyváženého srdce
Jako hmota jsem několikrát rozdělen
Ale odbočuji
Deprivace zaujímá trest

Řekla jsi, že pokud se postavím proti své temnotě
Nezemře celé mé já
Ale na povrchu vidím jen stín
A ten mě napadá, tohle by mohla být sebevražda
Když jsi ztichla, změnil jsem se v ticho
Sedm sester, dotáhněte mě přes vřesoviště
Mohla bys mě nadále milovat při mém odchodu?
Vzpomněla by sis na m díky chvílím, co jsme zapomněli?
A jako vlny fackující můj vor
Proklínám osud - jako naše sliby, jsou porušené
Obklopen mlhou jsem vdechl nádech existence
Kterou naposledy voláš:

Jsem vítr - jsem a stále
Jsem hloubkami, neměřitelná vůle
A pak jsem se probudil v zahradě
Pane, viděl jsi mě snít?

Zamkl jsem bouří své oči
Obloha se utopila, aby získala zuřivost moře
Zrušení mého bytí
Sráz věčnosti
Žhavé výbuchy napříč tmou
Závoj byl potrhán, když se prázdnota zhroutila
Déšť ustoupí
Buď mýma očima, ukaž mi naději v bachoru noci
Naše popraskaná minulost padá do jedné
Tucet hvězd se sráží jako perpetuální slunce
A když se rozpadáme do našich hrobů
Budeš ohněm, který spálí mé plíce?
Vdechni mě, sleduj mě hořet
Pojď mě vdechnout
Budeš mě sledovat hořet

Překlad přidal DevilDan


When The End Began (⠱⠢ ⠮ ⠢⠙ ⠆⠛⠁⠝)

Silent Planet texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.