Kecárna Playlisty
Reklama

Darkstand (Hibakusha) (ft. Sean McCulloch of .. - text, překlad

playlist Playlist
My hand, held to the glare of this burnt impasse.
Yours, necessarily on the other side of some sickly meta-xis.
You're stopped in stasis, matched with mine.
I'll quantify time with meter, with rhyme to calculate
A way to prove that you are alive.
Moje ruka, stále konala v záři tohoto spáleného mrtvého bodu
Tvé, nutně na druhé straně nějaké nemocné meta-x
Zastavila ses ve stázi, spojené s mou
Budu kvantifikovat čas metrem, rýmem kalkulovat
Je to způsob, jak dokázat, že jsi naživu
Isolated, trapped between -
A picture of you now stained on the street.
Oh mother, teach me how to die.
In your shadow I saw to a distant future.
Your life was only a nominal fee.
Singing the sound of silence, signaling the end.
They took your life, mother, as a pretense to pretend.
The hand that feeds us sat you down.
Covered my eyes, thrusted the styli,
Retraced the timeline to call it suicide.
Izolovaný, chycen mezi -
Obrazem tvým teď vyobrazeným na ulici
Oh, matko, uč mě jak zemřít
Ve tvém stínu jsem viděl vzdálenou budoucnost
Tvůj život byl jen nominální poplatek
Zpívající zvuk ticha, signalizující konec
Vzali ti život, matko, jako záminku k předstírání
Ruce, které nás živí, usedly
Zakryly mé oči, vražen hroty
Vrácen časovou osou, abych ji nazval sebevraždou
Will you wait for me? Budeš na mě čekat?
Death was the chorus; our lives framed in refrain.
Softly we sing notes better sung by our dead.
I'd rather sleep and see you soon than die alone
In the wake of this nuclear catastrophe.
We were meant to create,
You spoke us out of nothing.
Out of the chaos we've caused,
Naked we came, shadows we leave.
Smrt byla sbor, naše životy orámované refrénem
Jemně zpíváme noty, lépe jsme zpívali naši smrt
Raději bych spal a viděl tě brzy než samotnou umírat
V probuzení této nukleární katastrofy
Měli jsme v úmyslu tvořit
Nic jsi nám neříkala
Způsobili jsme vše kromě tohoto chaosu
Nazí jsme přišli, stíny opouštíme
Salt of the Earth: Preserve their songs.
Light of the World: Burn out the shadows.
Soli Země: Zachovej jejich písně
Světlo světa: Spal stíny
Infinite echoes of stifled screams -
The abyss you've created will ever stare back into me.
Nekonečné ozvěny potlačených výkřiků
Propast, kterou jsi stvořila, bude vždy do mě zírat

Text přidala DontAskMe

Text opravil DevilDan

Video přidala DontAskMe

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

EP lastsleep (1944-1946)

Reklama

Silent Planet texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.