Playlisty Kecárna
Reklama

No One Knows - text, překlad

playlist Playlist
Yeah, feels like I'm losin' myself
Feels like I'm losin' myself
Why am I doomin' myself
Yo, fuck did I do to myself?
Should've been true to myself
Dumb to think you woulda helped
Dumb to think you woulda helped
Feels like I'm brewin' in Hell
Feels like I'm brewin' in Hell
Can't be hard for you to tell
I'm, stuck in a slump and I keep climbin' up
I just turned 25 feels like my time is up
Feels like everyone's sus, and it's harder to trust
And I can't shake the gut feelin'
Of feelin' like there's a knife in my gut
And that's a gut feeling when you know deep down
That the real person you love is doing you left
That's why I left don't get upset when you see me
'Cause I didn't wanna give you up
And it's fucked to think for you I wasn't enough
I just wanted your love but you wanted his touch
There's some nights I wanna go out and get hella drunk
So everything I was feeling could turn into numb
Addicted to you, you're my favorite drug
I buy your lies, you're my favorite plug
Sometimes at night I will stare up above
And wish under a star that I wasn't so dumb
Why does it even matter? Shit, I didn't matter
I built up my hope just for it to get shattered
I'm always alone with the thoughts that I gather
I flip through my thoughts it's a terrible pattern
As if flippin' through 'em will lead me to answers
I try to move forward but keep going backwards
I hide all my pain behind smiles and laughters
When no one knows that I'm a wild disaster, fuck
Áno, cítim sa, akoby som strácal sám seba
Cítim sa, akoby som strácal sám seba
Prečo dominujem sám seba
Yo, kurva urobil som si to sám?
Mal som byť verný sebe
Nemý som si mysel že mi pomožeš
Nemý som si mysel že mi pomožeš
Cítim sa, akoby som sa varil v pekle
Cítim sa, akoby som sa varil v pekle
Nie je ťažké povedať to
Ja som uviazol v prepadnutí a snážim sa stúpať
Práve som otočil 25 pocitov, akoby moj čas skončil
Pocity ako všetci susedia, a je ťažké tomu dôverovať
A nemôžem triasť vnútornosťou
Cítim sa, akoby som mal v čreve nôž
A to črevne cítenie viete, hlboko vnútri
Že skutočný človek, ktorého miluješ, odišiel
Preto sa nerozčulim, keď ma vidíš
Pretože som sa ťa nechcel vzdať
A je jebnute myslieť si, že som ti nestačil
Chcel som iba tvoju lásku, ale ty si chcela dotyk
Boli tu noci kedy som chcel ísť von a opiť sa
Takže všetko, čo som cítil, sa mohlo zmeniť na znecitlivenie
Závislý na tebe, si môj obľúbený liek
Kúpim si tvoje lži, si môj obľúbený plug
Niekedy v noci sa pozerám hore
A prajem si pod hviezdou, aby som nebol taký hlúpy
Prečo na tom záleží? Do riti, nevadilo mi to
Budoval som svoju nádej len preto, aby sa rozbila
S myšlienkami, ktoré zhromažďujem, som vždy sám
Prechádzam svojimi myšlienkami, je to hrozný vzor
Ako keby ma flippin 'through' em dovedie k odpovediam
Snažím sa pohnúť vpred, ale pokračujem dozadu
Všetky svoje bolesti skrývam za úsmevom a smiechom
Keď nikto nevie, že som divoká katastrofa, kurva
Give my all
Oh, I wanna walk away
I'm living like a ghost
That no one ever knows
See me fall
Oh, I knew that I would break
I'm living like a ghost
That no one ever knows
Daj mi všetko
Och, chcem odísť
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie
Vidíš ma padať
Och, vedel som, že sa zlomím
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie
I'm, always alone wishin' someone could see me
I lay in my bed starin' up at the ceilin'
Talkin' to myself until I'm overthinkin'
At home all alone, no one knows that I'm weepin'
I swear my whole life is so fucking deceivin'
And I stand for broke with the cheques I'm receiving
My money can't buy the family I'm needing
My money can't heal the agony I'm feelin'
I need someone to love to me, someone to hug me
Someone to be there when my mind gets ugly
I swear they really think my life is stunning
Bro, I come home to absolutely nothing
I'm just a lonely guy loaded with money
Nobody told me my days won't be sunny
I'm bleeding on people who didn't cut me
So when they leave me, they leave me 'cause their bloody
I have issues with women, I'm so co-depended
I can't love myself so I need her to give it
And that's always where my self-worth is depicted
And that's why I date women so narcissistic
My mind is a mess and it's always conflicted
And lately, it's been hard to make a decision
And it pains me that I finally admit it
I've been suicidal and tryin' not to end it, fuck
Vždy som si len želal, aby ma niekto videl
Ležal som v posteli a hľadel som na strop
Rozprávaj sa so mnou, kým nebudem premýšľať.
Doma sám, nikto nevie, že plačem
Prisahám, že celý môj život je taký skurvený
A ja som zlomený s kontrolami, ktoré dostávam
Moje peniaze nemôžu kúpiť rodinu, ktorú potrebujem
Moje peniaze nedokážu vyliečiť agóniu, ktorú cítim
Potrebujem niekoho, kto by ma miloval, niekoho, kto by ma objal
Niekto kto tam bude, keď bude moja myseľ škaredá
Prisahám, že si skutočne myslia, že môj život je ohromujúci
Brácho, prišiel som domov takmer na nič
Som len osamelý chlap nabitý peniazmi
Nikto mi nepovedal, že moje dni nebudú slnečné
Krvácam na ľuďoch, ktorí ma neporezali
Takže keď ma opustia, opustia ma, koli ich krvi
Mám problémy so ženami, som tak závisli
Nemôžem sa milovať, takže ju potrebujem dať
A to je vždy miesto, kde je znázornená moja vlastná hodnota
A preto som randil so ženami tak narcistickými
Moja myseľ je neporiadok a vždy je v konflikte
A v poslednej dobe bolo ťažké urobiť rozhodnutie
A bolí ma, že som to nakoniec priznal
Bol som samovražedný a snažil som sa to neskončiť, kurva
Give my all
Oh, I wanna walk away
I'm living like a ghost
That no one ever knows
See me fall
Oh, I knew that I would break
I'm living like a ghost
That no one ever knows
Daj mi všetko
Och, chcem odísť
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie
Vidíš ma padať
Och, vedel som, že sa zlomím
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie
I'm, saddened to think people that think that I'm reaching
And that is the reason I feel what I'm feeling
I may have some fame, but it's pain that I'm reaping
I been praying to God asking Him for a healing
Man, I need my mom, I need my dad
I need the family we never had
Our family's broken, I'm feelin' hopeless
Nobody noticed, I'm in a trance
All I have is my daughter, I stare in her eyes
And I break down all I do is provide
How can I give her a family life, when it's just me and her every night?
Fuck, yo this shit is too much
I'm single-handedly killin' my buzz
I don't make music 'cause I'm in a rut
And all of the stress of it is making me numb
Why do I dream of a Grammy and winning when I don't have family to celebrate with me?
Look, there is no bullshit excuse you could give me
To make me feel like my damn life is worth livin'
I swear loneliness is a cancer within me
I'm searching for friend's 'cause my family's missin'
This shit is exhausting, I'm thinking of quittin'
And maybe the end for me's a new beginning, fuck
Je mi smutno vidieť ľudí, ktorí si myslia, že sa z toho dostávam
A to je dôvod, prečo cítim to, čo cítim
Možno budem mať slávu, ale je to bolesť, ktorá sa opakuje
Modlil som sa k Bohu, aby som ho požiadal o uzdravenie
Človeče, potrebujem moju mamu, potrebujem svojho otca
Potrebujem rodinu, ktorú som nikdy nemal
Naša rodina je rozbitá, cítim sa beznádejne
Nikto si toho nevšimol, som v tranze
Jediné, čo mám, je moja dcéra, hľadím do jej očí
A kolabujem, čo robím, je poskytnutie
Ako jej môžem dať rodinný život, keď som tu každú noc len s ňou?
Do prdele, tych sračiek je priveľa
Jediným zabitím budem bzučať
Nerobím hudbu, pretože som v koľají
A všetok stres z toho ma robí znecitlivením
Prečo snívam o Grammym a vyhrávam, keď nemám rodinu?
Pozri, tu nie je ospravedlnenie, ktoré by si mi mohol dať
Aby som cítil, že môj prekliaty život stojí za to žiť '
Prisahám, že osamelosť je vo mne rakovina
Hľadám priateľa, pretože mi chýba moja rodina.
Tieto sračky sú vyčerpávajúce, myslím na ukončenie
A možno je koniec pre mňa nový začiatok, kurva
Give my all
Oh, I wanna walk away
I'm living like a ghost
That no one ever knows
See me fall
Oh, I knew that I would break
I'm living like a ghost
That no one ever knows
Daj mi všetko
Och, chcem odísť
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie
Vidíš ma padať
Och, vedel som, že sa zlomím
Žijem ako duch
To nikto nikdy nevie

Text přidala Rap_hrasok

Video přidala Rap_hrasok

Překlad přidala Rap_hrasok

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Stars Align

Reklama

Sik World texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.