Playlisty Akce
Reklama

Defective Breed (Thy Art Is Murder Cover) - text, překlad

playlist Playlist
I saw their cities turn to dust
Beneath the blackened sky and suffocate the barren land below
Sparing none he casts a shadow across the earth
To deliver their demise
Viděl jsem jejich města změněná v popel
Pod potemnělým nebem a udušenou holou půdou
Nešetrně vrhá stín na zemi
Aby jim dal jejich zkázu
The ruin of humankind
Self created by their infected minds
Ruina lidského druhu
Samovolně vytvořená jejich infikovanými myslemi
Purging the water with filth and disease
Endless chaos crushing mountains of stone and trees
Horrific beings destroy and enslave
Thrones of insanity thrive as life decays
Čistící vodu špinou a nemocí
Nekonečný chaos drtí kamenné hory a stromy
Strašlivé bytosti ničí a zotročují
Trůny šílenství vzkvétají, když se život rozpadá
The symbol of failure
The cross of mans deceit
Symbol selhání
Kříž lidského klamu
Let them starve
the vultures they circle
Where they lay
the worms they feed
Let them starve
The vultures they circle
Shallow graves house the defective breed
Nech je vyhladovět
Supi krouží
Kde leží
červy se krmí
Nech je vyhladovět
Supi krouží
Mělké hroby, domov vadnoucího plemene
I saw their cities turn to dust
Beneath the blackened sky and suffocate the
Barren land below
Sparing none he cats a shadow across the earth
To deliver their demise
Viděl jsem jejich města změněná v popel
Pod potemnělým nebem a udušenou holou půdou
Nešetrně vrhá stín na zemi
Aby jim dal jejich zkázu
In the darkness of their grave
The failures of man will always remain
V temnotě jejich hrobu
Selhání člověka vždy zůstane
Bringer of plagues
come forth from the flames where they dwell
And let all who have hardened their hearts with hate
kneel before the king of hell
Nositel moru
Přichází z plamenů, kde dlí
A nechává všechny, kdo zatvrdili srdce nenávistí
Pokleknout před králem pekel

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Defective Breed (Thy Art Is Murder Cover) - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.