Playlisty Kecárna
Reklama

We Got Love (feat. Ella Henderson) - text, překlad

playlist Playlist
You can run away from it all
But like a boomerang
It'll all come back
Můžeš tomu všemu utéct
Ale jako bumerang
Se všechno vrátí
You can hang on until you fall
But even when you land
You'll be on your back
Můžeš viset, dokud nespadneš
Ale i když dopadneš
Budeš na svých zádech
Like mannequins all dressed in designers
Have we forgotten where we come from?
With bottled hopes and dreams and desires
Must've forgotten that
Jako manekýni oblečení od designérů
Zapomněli jsme, odkud jsme?
Se zazátkovanými nadějemi a sny a touhami
Museli jsme zapomenout, že
We got bills to pay
We got rules to break
We got risks to take
We got things to say
No one ever said
It would be okay
But we'll find a way
When there's love
Máme dluhy k zaplacení
Mám pravidla k porušení
Máme risky k přijmutí
Máme věci k povědění
To co nikdo nikdy neřekl
Bylo by to v pořádku
Ale najdeme cestu
Když je tu láska
And we got love
Yeah, it's okay 'cause we got love
Yeah, it's okay 'cause we got love
Yeah, it's okay 'cause we got love
A máme lásku
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku
When we think that we know it all
Like a fighter in the ring
We get knocked back
Když si myslíme, že známe všechno
Jako bojovník v ringu
Jsme sraženi
Tread carefully where you walk
When the world is at your feet
Stay on track
Opatrně nakračuj tam, kam jdeš
Když je svět u tvých nohou
Zůstaň na trati
Like mannequins all dressed in designers
Have we forgotten where we come from?
With bottled hopes and dreams and desires
Must've forgotten that
Jako manekýni oblečení od designérů
Zapomněli jsme, odkud jsme?
Se zazátkovanými nadějemi a sny a touhami
Museli jsme zapomenout, že
We got bills to pay
We got rules to break
We got risks to take
We got things to say
No one ever said
It would be okay
But we'll find a way
When there's love
Máme dluhy k zaplacení
Mám pravidla k porušení
Máme risky k přijmutí
Máme věci k povědění
To co nikdo nikdy neřekl
Bylo by to v pořádku
Ale najdeme cestu
Když je tu láska
And we got love
Yeah, it's okay 'cause we got love
A máme lásku
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku
When all is said and done
Our old flame's been and gone
Take some time to look how far we've come
Remember, that we got love
Yeah, it's okay 'cause we got love (We got love, yeah)
It's okay 'cause we got love
Když je všechno řečeno a vykonáno
Náš starý plamen byl a zmizel
Dej si čas podívat se, jak daleko jsme došli
Pamatuj, že máme lásku
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku (Máme lásku, yeah)
Je to v pořádku, protože máme lásku
We got, we got love, yeah (Oh-oh, ooh)
Yeah, it's okay 'cause we got love
(Yeah, it's okay 'cause we got love)
Yeah, it's okay 'cause we got love
Máme, máme lásku, yeah (Oh-oh, ooh)
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku
(Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku)
Yeah, je to v pořádku, protože máme lásku

Text přidal stfilomena

Video přidal stfilomena

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Sigala texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.