Kecárna Playlisty

End The Era - text, překlad

playlist Playlist
Should be the end of an era
an era of control
that keeps minds lost in their identity
Měl by to být konec jedné éry
Éry kontroly
Která udržuje mysl ztracenou ve vlastní identitě
The power that exists alone, should be finished
should be done
the suffocation can't go on
choke on the world while just
Staring at the sun
a spoon fed zombie can't be discerning one
never had the chance to be the thoughtful one
never had the chance to break from being numb
once and for all
Moc, která existuje sama, by měla být ukončena
Mělo by se s ní skoncovat
Tohle dušení nemůže dál pokračovat
Dusíme se ve světě, zatímco
Se díváme do slunce
Lžíce krmila zobmie, nemůže být vybíravý
Nikdy jsem neměl možnost být přemýšlivý
Nikdy jsem neměl možnost zbavit se citové otupělosti
Jednou provždy
End the era - let it go
End the era - of control
End the era - turn it off
Konec jedné éry - nech ji odejít
Konec jedné éry - éry kontroly
Konec jedné éry - vypni ji
Reach the ones who aren't lost
should be the end of an era
an era of monopoly
should be stripped of all authority
monopoly exists alone
should be buried
should be gone
a real effort never made
to get a special kind of look or thought or trait
the plain and obvious course is prearranged
the opportunity to take the simple path
without the knowledge that the straight - away
won't last, it just won't last
Voláme na ty, kteří se neztratili
Měl by to být konec jedné éry
Éry monopolu
Měla by být zbavena vší autority
Monopol existující sám
By měl být pohřben
Měl by zmizet
Nikdy nikdo neprojevil opravdové úsilí
Získat svůj vlastní pohled, názor nebo typický rys
Obyčejný a zřejmý trend byl dopředu přednastaven
Příležitost vydat se tou nejsnadnější cestou
Bez znalosti, že nebude stále přímá
Nebude, nebude
End the era - let it go
End the era - of control
End the era - turn it off
reach the ones who aren't lost
Let it go, let it go, turn it off
Reach the ones who aren't lost
Konec jedné éry - nech ji odejít
Konec jedné éry - éry kontroly
Konec jedné éry - vypni ji
Apelujeme na ty, kteří se neztratili
Nechte ji odeznít, odeznít, vypněte ji
Apelujeme na ty, kteří se neztratili

Text přidala Raduwa

Video přidala Andiseq

Překlad přidala SuperSonic


Built To Last

Sick Of It All texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.