Playlisty Kecárna
Reklama

It Can´t Rain All The Time - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

[SPOKEN:]
We walked the narrow path,
beneath the smoking skies.
Sometimes you can barely tell the difference
between darkness and light.
Do you have faith
in what we believe?
The truest test is when we cannot,
when we cannot see.
(Namluveno:)
Kráčeli jsme úzkou cestou,
pod kouřícími nebesy.
Někdy jsi sotva mohli říct rozdíly,
mezi tmou a světlem.
Máš víru v to,
čemu věříme?
Nejpravdivější test je ten kdy nemůžeme,
kdy nemůžeme vidět.
[SUNG:]
I hear pounding feet in the,
in the streets below, and the,
and the women crying and the,
and the children know that there,
that there's something wrong,
and it's hard to belive that love will prevail.
(Zpěv:)
Slyším dusot bot na,
na ulici pode mnou, a
a žena pláče a
a děti vědí, že je tam něco špatně,
a je těžké věřit,
že láska zvítězí.
Oh it won't rain all the time.
The sky won't fall forever.
And though the night seems long,
your tears won't fall forever.
Ou, nemůže pršet pořád.
Nebe nebude padat navždy.
A ačkoli se noc zdá dlouhá,
tvé slzy nebudou padat navěky.
Oh, when I'm lonely,
I lie awake at night
and I wish you were here.
I miss you.
Can you tell me
is there something more to belive in?
Or is this all there is?
Ou, když jsem osamělá,
ležím celou noc vzhůru
a přeji si abys tady byl.
Chybíš mi.
Můžeš mi říct,
jestli je tam něco v co se dá věřit?
Nebo je tohle všechno i to co je tam?
In the pounding feet, in the,
In the streets below, and the,
And the window breaks and,
And a woman falls, there's,
There's something wrong, it's,
It's so hard to belive that love will prevail.
V dusotu bot, na
na ulici pode mnou,
se rozbíjí okno
a ta žena padá, je tam
je tam něco špatně,
je těžké věřit,
že láska zvítězí.
Oh it won't rain all the time.
The sky won't fall forever.
And though the night seems long,
your tears won't fall, your tears won't fall, your tears won't fall
forever.
Ou, nemůže pršet pořád.
Nebe nebude padat navždy.
A ačkoli se noc zdá dlouhá,
tvé slzy nebudou padat, tvé slzy nebudou padat, tvé slzy nebudou padat navěky.
Last night I had a dream.
You came into my room,
you took me into your arms.
Whispering and kissing me,
and telling me to still belive.
But then the emptiness of a burning cities against which we see
our darkest of sadness.
Minulou noc jsem měla sen.
Přišel jsi do mého pokoje
a vzal jsi mě do svého náručí.
Šeptal jsi mi a líbal jsi mě,
a říkal jsi, že stále věříš.
V prázdnotě hořících měst
naproti kterým jsme viděli náš nejtemnější smutek.
Until I felt safe and warm.
I fell asleep in your arms.
When I awoke I cried again for you were gone.
Oh, can you hear me?
Dokud jsem se cítila v bezpečí a v teple,
usnula jsem v tvém náručí.
Když jsem se vzbudila opět jsem plakala,
protože jsi byl pryč.
Ou, slyšíš mě?
It won't rain all the time.
The sky won't fall forever.
And though the night seems long,
your tears won't fall forever.
It won't rain all the time
The sky won't fall forever.
And though the night seems long,
your tears won't fall, your tears won't fall,
your tears won't fall
forever.

Text přidala mySaints

Video přidala TheEissy

Překlad přidala mySaints

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The crow soundtrack

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.