Kecárna Playlisty
Reklama

We are Free - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We are more than conquerors
We don't have to be afraid
Nothing is as powerful
As His love
Jsme více než dobyvatelé
My se nemusíme bát
Nic není tak mocné
jako Jeho láska
Oh, the way He gave His Son
To give life to everyone
Not a thing can separate us
From His love
Oh, jak dal Svého Syna
aby dal všem život
Není nic, co by nás mohlo oddělit
od Jeho lásky
It's the life and the hope that He brings
His forgiveness that leads us to sing
Je to život a naděje, které On přináší
Jeho odpuštění, které nás přivádí ke zpěvu
We are free to love
Like our God has loved
We are free to give like He gave
Jsme svobodní milovat
Jako Bůh miloval nás
Jsme svobodní dávat, jako dal On
We are free from sin
We are free to begin
To forgive as He forgave
We are free
Jsme osvobozeni od hříchu
Jsme svobodni začít
odpouštět jako odpouštěl On
Jsme svobodní
We are living evidence
He restores our innocence
Jesus stands in our defense
All for love
Jsme žijící důkaz
On obnovuje naší nevinnost
Ježíš stojí v naší obraně
Vše z lásky
It's the grace and the peace that He brings
His forgiveness that leads us to sing
Je to milost a pokoj, které On přináší
Jeho odpuštění, které nás přivádí ke zpěvu
We are free to love
Like our God has loved
We are free to give like He gave
Jsme svobodní milovat
Jako Bůh miloval nás
Jsme svobodní dávat, jako dal On
We are free from sin
We are free to begin
To forgive as He forgave
We are free, we are free
Jsme osvobozeni od hříchu
Jsme svobodni začít
odpouštět jako odpouštěl On
Jsme svobodní, jsme svobodní
Nothing can separate us
Nothing can separate us, Lord
Nothing can ever take us from You
Nic nás nemůže oddělit
Nic nás nemůže oddělit, Pane
Nic nás nikdy nemůže od Tebe vzít
Nothing can separate us
Nothing can separate us, Lord
Nothing can ever take us from You
From You
Nic nás nemůže oddělit
Nic nás nemůže oddělit, Pane
Nic nás nikdy nemůže od Tebe vzít
Od Tebe
We are free to love
Like our God has loved
We are free to give like He gave
Jsme svobodni milovat
Jako Bůh miloval nás
Jsme svobodni dávat, jako dal On
Oh, we are free from sin
We are free to begin
To forgive as He forgave
We are free, we are free, oh yeah
Oh, jsme osvobozeni od hříchu
Jsme svobodni začít
odpouštět jako odpouštěl On
Jsme svobodni, jsme svobodni, oh ano

Text přidala Chaloupka

Video přidal pafko

Překlad přidala Pralines

Je zde něco špatně?
Reklama

This Is What We Believe

Reklama

Aaron Shust texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.