Kecárna Playlisty

Hollow Sockets - text, překlad

playlist Playlist
Prepare the sacred hoard -
Annihilate the host’s mental stasis
Revel in the shadows where the fire remains
Aversion shall become and erase all dignity
Nothing shall survive the onslaught
Připrav posvátný poklad
Znič mentální stádium hostitele
Oddávej se stínům tam, kde zůstává oheň
Averze nastane a smaže veškerou důstojnost
Nic nepřežije útok
Remove the psyche
Detest thine lordly creator
Odstraň psychiku
Nenáviď svého panského stvořitele
Never forget the words
I spoke in your ear when you wished for success
My bastard child, come into my embrace,
Allow me to create comfort in this unsteady place
Never forget the words I spoke in your ear
When you wished for success
Metaphysically bent by the will of wrath
Nikdy nezapomeň ta slova
Která jsem ti řekl do ucha, když sis přál úspěch
Můj bastarde, pojď do mého náručí
Dovol mi vytvořit pohodlí, na tomto nestabilním místě
Nikdy nezapomeň ta slova
Která jsem ti řekl do ucha, když sis přál úspěch
Metafyzicky ohnutý vůlí hněvu
I am the beast serving
From within your darkest dreams
I am agony, deception of calamity
Lifting the veil of connection,
A soul bound to my conviction
Commanding the end of times,
Flesh forever decays in my stride
Jsem sloužící netvor
Ze tvých nejtemnějších snů
Jsem agónie, klam kalamity
Zvedám závoj spojení
Duše svázaná k mému přesvědčení
Káše konec časů
Maso navěky klesá v mém kroku
Prepare the sacred hoard, annihilation of the host,
Due to his deterring mental stasis
Revel in the shadows where the fire remains
Aversion shall become and erase all dignity
Nothing shall survive the onslaught
Připrav posvátný poklad, znič hostitele
Kvůli jeho odrazujícímu mentálnímu stádiu
Oddávej se stínům tam, kde zůstává oheň
Averze nastane a smaže veškerou důstojnost
Nic nepřežije útok
Eradicate them all
Choke the slut until her voice begins to gasp
Let hatred empower you
As her hands grasp for one final breath
Laughter erupts as you descend into madness
Now comes the child, understand what shall be
Enucleated, left pulverized by phallic molestation
A throng of myiasis protrude
From the hollow sockets you’ve fucked out now rise
Odstraň je všechny
Dus tu děvku, dokud nezačne lapat po dechu
Ať tě násilí posilní
Když se její ruce natahují pro poslední dech
Výbuch smíchu, když sestupuješ do šílenství
Teď přichází dítě, pochop, co může být
Odkryto, zůstalo rozprášeno falickým obtěžováním
Dav výčnělků
Z dutých zdířek, které jsi posral teď povstávají

Text přidal Kortan

Text opravil DevilDan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan


Malignance (EP)

Shrine of Malice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.