Kecárna Playlisty

Beelzebub - text, překlad

playlist Playlist
It comes in waves
The urges pull me
Masking the disease
I've been swayed
Possessing, unnerving
What’s become of me?
Possessing, unnerving me
What's becoming?
Přichází to ve vlnách
Potřeby mě táhnou
Maskují nemoc
Byl jsme ovlivněn
Posedlý, vynervovaný
Co se ze mě stává?
Posedlý, vynervovaný
Co se děje?
Legions of dead prophecies curse the weak
The grove of deceit
Perilous wings overshadow your perception of time
Legie mrtvých proroctví proklínají slabé
Lesík podvodu
Nebezpečná křídla zakrývají tvé vnímání času
Father
My soul torn from flesh
Apollyon, bring forth rebirth
Otče
Má duše je vytržena od masa
Apollyone, přines znovuzrození
I am the scratch on your back
The snarl in your sleep
The anchor of sin
The salient of your desire
Impede me and you will writhe in my name
Breathe in the anxiety, feast upon thee
Jsem škrábanec na tvých zádech
Zabručení ve tvém spánku
Kotva hříchu
Vrchol tvé touhy
Zasáhni mě a budeš se svíjet v mém jméně
Dýchej v úzkosti, hoduj
Your soulless corpse
My chalice to the mortal plane
Tvá bezduchá mrtvola
Můj kalich do smrtelného platanu
Heathen
Squirm in your coma
Heathen
Understand that I, the leech
Pohan
Kruť se ve svém kómatu
Pohane
Pochop, že já, pijavice
I wish to sway you
Command you
I wish to become of you
No restraint to my wish
I will pick what I want from your hands
Leaving you at my knees, slain by my treachery
Přeju si tě ovládat
Velet ti
Přeju si stát se tebou
Moje přání je neomezené
Zvednu, co chci z tvých rukou
Nechávám tě na kolenou, porážím tě svou zradou
Possession of the wretched
A command amongst the senseless
Masking the venom
I, beast, rape you of your senses
Vile didactic, traumatizing your psyche
Posedlost ubohých
Rozkaz mezi smyslu zbavenými
Maskujíce jed
Já, netvor, tě zbavuji smyslů
Hnusná didaktičnost, traumatizuje tvou psychiku
I revel in shadows my presence latched to your feeble mind
Grasping a hold of your body, you shall become mine
Accept my calling, mortal - fear the wings of the fly
Oddávám se stínům, má přítomnost je spoutána k tvé slabé mysli
Snažím se chytit tvé tělo, staneš se mou
Přijímám mé volání, smrtelné - strach křídel mouchy
Beelzebub
Crawl into my skin
Beelzebub
Make me your host again
Hark my calling, hark my calling
Beelzebub
Make me your host again
Beelzebube
Plaz se do mé kůže
Beelzebube
Ať jsem zase tvůj hostitel
Naslouchej mé volání, naslouchej mé volání
Beelzebube
Ať jsem zase tvůj hostitel

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan


Malignance (EP)

Shrine of Malice texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.