Kecárna Playlisty

Impossible - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did
I did
Vzpomínám si, před lety
Mi někdo řekl, že bych měla být
Opatrná, když jde o lásku
Já byla
Já byla
And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did
Byl jsi silný a já nebyla
Moje iluze, moje chyba
Byla jsem neopatrná, zapomněla jsem
Zapomněla
And now
When all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead
Tell them
A teď
Když je všechno hotovo
Není co říct
Odešels a bez námahy
Vyhrál jsi
Můžeš rovnou jít
A říct jim
Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the skyline
All we had is gone now
Říct jim vše, co už teď vím
Zakřič to ze střechy
Napiš to na oblohu,
Že vše, co jsme měli, už není
Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Říct jim, že jsem byla šťastná
A moje srdce je zlomené
Všechny moje rány jsou otevřené
Říct jim, že vše v co jsem doufala by bylo
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worst
Broken trust and broken hearts
I know
I know
Odmilovat se je těžké
Zamilovat se do zrádce je horší
Zraněná důvěra a zlomená srdce
Já vím
Já vím
Thinking all you need is there
Building faith on love is worst
Empty promises will wear
I know
(I know)
Právě si myslíš, že vše, co potřebuješ, je tady
Stavět důvěru na lásce je horší
Prázdné sliby budu nosit
Já vím
(Já vím)
And now
When all is gone
There is nothing to say
And if you're done with embarrassing me
On your own you can go ahead
Tell them
A teď
Když je všechno pryč
Není co říct
A pokud už jsi skončil se ztrapňováním mojí osoby
Můžeš rovnou jít
A říct jim
Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the skyline
All we had is gone now
Říct jim vše, co už teď vím
Zakřič to ze střechy
Napiš to na oblohu,
Že vše co jsmě měli už není
Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Řekni jim, že jsem byla šťastná
A moje srdce je zlomené
Všechny moje rány jsou otevřené
Říct jim, že vše, v co jsem doufala by bylo
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Ooh impossible
(Yeah yeah)
Ooh nemožné
(yeah yeah)
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did
Vzpomínám si, před lety
Mi někdo řekl, že bych měla být
Opatrná, když jde o lásku
Já byla
Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the skyline
All we had is gone now
Říct jim vše, co už teď vím
Zakřič to ze střechy
Napiš to na oblohu
Že vše, co jsme měli, už není
Tell them I was happy (I was happy)
And my heart is broken (and my heart)
All my scars are open (open)
Tell them what I hoped would be
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Impossible
Řekni jim, že jsem byla šťastná (byla jsem št'astná)
A moje srdce je zlomené (a mé srdce)
Všechny moje rány jsou otevřené (otevřené)
Říct jim, že vše, v co jsem doufala by bylo
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
Nemožné
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did...
Vzpomínám si, před lety
Mi někdo řekl, že bych měla být
Opatrná, když jde o lásku
Já byla...

Text přidal truhlik

Text opravila zuzulik9

Videa přidali truhlik, Mentalista

Překlad přidala the-mask

Překlad opravila zuzulik9


No Gravity

Shontelle texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.