Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Major Tom - text, překlad

playlist karaoke

Standing there alone
The ship is waiting
All systems are go
Are you sure?
Control is not convinced
But the computer
Has the evidence
No need to abort
The countdown starts

Watching in a trance
The crew is certain
Nothing left to chance
All is working
Trying to relax
Up in the capsule
"Send me up a drink,"
Jokes Major Tom
The count goes on

Four three two one
Earth below us
Drifting, falling
Floating weightless
Calling calling home

Second stage is cut
We're now in orbit
Stabilizers up
Running perfect
Starting to collect
Requested data
"What will it effect
When all is done?"
Thinks Major Tom

Back at ground control
There is a problem
"Go to rockets full"
Not responding
"Hello Major Tom,
Are you receiving?"
Turn the thrusters on
We're standing by
There's no reply

Four three two one
Earth below us
Drifting, falling
Floating weightless
Calling calling home

Across the stratosphere
A final message
"Give my wife my love."
Then nothing more

Far beneath the ship
The world is mourning
They don´t realize
He's alive
No one understands
What Major Tom sees
Now the light commands
This is my home...
I'm coming home.

Earth below us
Drifting, falling
Floating weightless
Calling home

Earth below us
Drifting, falling
Floating weightless
Calling home

Earth Below us
Drifting, falling
Floating weightless
Calling coming

Home...
Home...
Home...
Home...
Home...
Home...

Text přidala Squalo

Videa přidali Squalo, mar-ti

Stojící tady sám
Loď čeká
Všechny systémy jdou
Jsi si jistý?
Ovládání o tom není přesvědčeno
Ale počítač
Má důkazy
Není potřeba přerušení
Odpočítávání spuštění

Sledující v tranzu
Posádka je jistá
Nezůstala tu žádná šance
Všechno pracuje
Zkoušející relaxovat
Nahoře v kabině
"Pošlete mi sem drink"
Žertuje major Tom
Počítání pokračuje

Čtyři, tři, dva, jedna
Země pod námi
Unášení, padající
Plovoucí bez tíže
Volající, volající domov

Začala druhá etapa
Teď jsme na oběžné dráze
Stabilizátory
Pracující perfektně
Začínající sbírat
Požadované údaje
"Jaký to bude mít vliv
Když je všechno hotovo?"
Přemýšlí major Tom

Zpět na pozemní kontrole
Je tu problém
"Zapněte rakety"
Neodpovídá
"Hallo, majore Tome
Jste na příjmu?"
Zapněte trysky
Stojíme při vás
Není tu žádná odpověď

Čtyři, tři, dva, jedna
Země pod námi
Unášení, padající
Plovoucí bez tíže
Volající, volající domov

Přes stratosféru
Konečná zpráva
"Dejte mé ženě mou lásku"
Pak nic víc

Daleko pod lodí
Svět truchlí
Neuvědomili si, že
Je naživu
Nikdo nerozumí tomu,
Co vidí major Tom
TeĎ světelné příkazy
Tohle je můj domov...
Jdu domů

Země pod námi
Unášení, padající
Plovoucí bez tíže
Volající domov

Země pod námi
Unášení, padající
Plovoucí bez tíže
Volající domov

Země pod námi
Unášení, padající
Plovoucí bez tíže
Volající domov

Domov...
Domov...
Domov...
Domov...
Domov...
Domov...

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.