Playlisty Kecárna
Reklama

Slide Along Side - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

One love one shot
It´s all we ever got
Girl you got me started
Now I´m not gonna stop
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Oh girly girly come and dance with me
Move that naughty body come close to me
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Jedna láska jeden výstřel
Je to všechno jsme se vůbec dostal
Holka, ty mě začal
Teď jsem se to zastavit
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
Ach holčičí holčičí pojď a tancuj se mnou
Pohyb, který nezbedný tělo přiblížit ke mně
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
This is it love
It´s what dreams are made of
But its still up to us to feel the rush
To pursue all the things only Gods can touch
I wanna meet the odds with royal flush
To fall
I gave my all
But it wasn´t enough
I´m never giving up I found life
So I´ve gotta live it up
And life is too short for war
What can I say to show theres more
With people slammin doors in my face and what for
That aint the way to gain plays
By making the same mistake day after day
I gotta slide man get away the smile on my face its a sunny day girls and drinks and more drinks
Come to think
For such a big place its a small world
For such a rat race i still got faith
And anything goes still I got to say life has its ups and downs but I love it anyway
To je to láska
To je to, co sny jsou vyrobeny z
Ale jeho ještě na nás, abychom cítit spěch
Chcete-li sledovat všechny ty věci, jen Gods může dotknout
Chci se setkat rozporu s Royal Flush
K pádu
Jsem dal všechny
Ale to nebylo dost
Já jsem se nikdy vzdát jsem našel život
Takže musím žít se
A život je příliš krátký na válku
Co můžu říct ukázat theres více
S dveřmi lidí Slammin v mé tváři a to, co pro
To není způsob, jak získat hraje
Tím, že stejnou chybu den po dni
Musím snímek muže dostat pryč úsměv na mé tváři jeho slunečný den dívek a nápoje a další nápoje
Když si vzpomenu
Pro tak velké místo, jeho malý svět
Pro takové i krysí závod ještě mám víru
A všechno je ještě musím říct, život má své vzestupy a pády, ale líbí se mi to tak jako tak
One love one shot
It´s all we ever got
Girl you got me started
Now I´m not gonna stop
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Oh girly girly come and dance with me
Move that naughty body come close to me
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Jedna láska jeden výstřel
Je to všechno jsme se vůbec dostal
Holka, ty mě začal
Teď jsem se to zastavit
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
Ach holčičí holčičí pojď a tancuj se mnou
Pohyb, který nezbedný tělo přiblížit ke mně
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
Hey pretty girl pretty girl its on
We gonna dance like boogie come on
Do it all night long
Let it go ain´t no holding back now
Gotta slide pretty baby that´s right
There´s nothing I can´t do with you by my side
There´s nowhere we can go that we wouldn´t show ´em up
I gotta an appetite for destruction
Livin life that´s right
She´s daddy´s little angel but she wasn´t last night
Now these are the breaks yeah baby that´s right
Now I got you, yeah I got you baby
I want your body and you drive me crazy
It´s hard to resist such a sexy lady
Come with me you´ll have the time of your life
You want to set the mood I guess the timing is right
And it takes two to make a thing go right
But what´s it gonna take to take you home tonight
Ahoj hezká holka hezká holka na své
Budeme tančit jako boogie přijít na
Udělej to po celou noc
Nech to není žádná drží zpátky
Musím snímek hezké dítě, které je správné
Neexistuje nic nemůžu dělat s tebou po mém boku
Nikde můžeme jít, že bychom show 'em up
Musím Appetite for Destruction
Livin života, že má pravdu
Je to táta je andílek, ale ona nebyla včera v noci
Nyní to jsou přestávky jo, dítě, že má pravdu
Teď mám tě, jo Mám tě lásko
Chci vaše tělo a vy přivádět k šílenství
Je těžké odolat takové sexy
Pojďte se mnou budete mít čas svého života
Chcete-li nastavit náladu Myslím, že načasování je správné
A to trvá dva, aby věc jít přímo
Ale co je to bude stát, aby vás domů dnes večer
One love one shot
It´s all we ever got
Girl you got me started
Now I´m not gonna stop
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Oh girly girly come and dance with me
Move that naughty body come close to me
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Jedna láska jeden výstřel
Je to všechno jsme se vůbec dostal
Holka, ty mě začal
Teď jsem se to zastavit
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
Ach holčičí holčičí pojď a tancuj se mnou
Pohyb, který nezbedný tělo přiblížit ke mně
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
You´re gonna shine like a sunny day
All you girls comin out and play
If you want you can slide my way
Let me hear you say heeeeyyy
[Repeat x2]
Budeš zářit jako slunečný den
Všechny holky sem ven a hrát
Pokud chcete, můžete snímek svou cestou
Nech mě slyšet, co říkají heeeeyyy
[Opakuje se 2x]
Sliiiiiidddddeeee...Oh Woah Sliiiiiidddddeeee ... Oh Woah
One love one shot
It´s all we ever got
Girl you got me started
Now I´m not gonna stop
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
Oh girly girly come and dance with me
Move that naughty body come close to me
Now slide along side yeah baby that´s right
I´m gonna show you the time of your life
[Repeat x2]
Jedna láska jeden výstřel
Je to všechno jsme se vůbec dostal
Holka, ty mě začal
Teď jsem se to zastavit
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života
Ach holčičí holčičí pojď a tancuj se mnou
Pohyb, který nezbedný tělo přiblížit ke mně
Nyní snímek po boku dítě jo je to tak
Já jsem chtěl ukázat vám čas svého života

Text přidal spartan95

Video přidala SaBcIcK

Překlad přidala Spake

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.