Kecárna Playlisty

U.N.I - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I found your hair band on my bedroom floor
The only evidence that you've been here before
And I don't get waves of missing you anymore
They're more like tsunami tides in my eyes
Never getting dry, so I get high, smoke away the days never sleep with the light on
Weeks pass in the blink of an eye and I'm still drunk at the end of the night
I don't drink like everybody else I do it to forget things about myself
Stumble and fall with the head spin I got, my mind’s with you but my heart’s just not
Našel jsem tvou čelenku na podlaze mé ložnice
Jediný důkaz, že jsi tu předtím byla
A už nedostávám vlny postrádání tě
V mých očích vypadají spíše jako tsunami
Nikdy nevyschnou, tak se nadroguju, prokouřím den nikdy nespím se zaplým světlem
Týdny ubíhají mrknutím oka a já jsem stále opilý na konci noci
Nepiju jako všichni ostatní, dělám to abych na sebe zapoměl
Zakopnu a padám s roztočenou hlavou, moje hlava je stále s tebou ale mé srdce ne
So am I close to you anymore if it's over?
And there's no chance that we'll work it out
That's why you and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
You and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
Tak skončil jsem už s tebou, je konec?
A není žádná možnost jak to překonat
Proto jsme ty a já skončili přes U N I (univerzita)
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Proto jsme ty a já skončili přes U N I
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Everybody said we'd be together forever but I know that
I never wanna settle down, come around, break up the love like Lego now
Never wanna turn into another like you
Sleep with my thoughts and I dance with my views
Everything’s great, not everything’s sure but you live in your halls and I live in a tour bus
Now I'm in position to be another stalker like everything I say seems to all sound awkward
Všichni říkali že spolu budeme navždy ale já vím že
Se nikdy nechci usadit, projít kolem, rozbít lásku jako teď Lego
Nikdy se nechci předat nikomu jinému než tobě
Spím s mými představami a tančím s mými nadějemi
Všechno je super, nic není pevné ale ty žiješ ve svých halách a já žiji v autobuse
Teď jsem v pozici být dalším trnem když každá věc co řeknu vždy vyzní nevhodně
Like our last kiss it was perfect but we were nervous on the surface
And I'm always saying everyday that it was worth it, pain is only relevant if it still hurts
I forget like an elephant or we can use a sedative and go back to the day we fell in love on first kiss
Jako náš poslední polibek: bylo to perfekní, ale byli jsme nervózní, na povrchu
A já stále říkám každý den stálo za to
Bolest je relevantní pokud to stále bolí
Zapomenu jako slon, nebo si můžeme dát sedativa a vrátit se do dne kdy jsme zamilovali a poprvé se políbili
So am I close to you anymore if it's over?
And there's no chance that we'll work it out
You and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
You and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
Tak skončil jsem už s tebou, je konec?
A není žádná možnost jak to překonat
Proto jsme ty a já skončili přes U N I
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Proto jsme ty a já skončili přes U N I
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Because if I was gonna go somewhere, I'd be there by now
And maybe I can let myself down
And I’m thinking I’m unaware, I keep my feet on the ground
And keep looking around to make sure I'm not the only one to feel low
Protože pokud jsem někam šel byl bych tam doteď,
A možná můžu zklamat sám sebe
A myslím si, že jsem nevědomý, držím se nohama na zemi,
A nepřestávám se dívat kolem, abych si byl jistý, že nejsem jediný co se cítí špatně
Because if you want, I'll take you in my arms and keep you sheltered
From all that I've done wrong
And I know you'll say that I'm the only one
But I know God made another one of me to love you better than I ever will
Protože pokud chceš, vezmu tě do náruče a budu tě chránit
Od všeho co jsem udělal špatně
A vím že řekneš, že jsem jediný
Ale vím, že Bůh udělal dalšího ze mě, aby tě miloval lépe než já kdy budu
‘Cos you and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
You and I ended over U N I
And I said that's fine but you’re the only one that knows I lied
Protože ty a já jsme skončili přes U N I
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal
Proto jsme ty a já skončili přes U N I
A řekl jsem že je to v pohodě, ale ty jsi jediná která ví, že jsem lhal

Text přidala Effi

Text opravil RobRay

Videa přidali Angulik, p-a-j-ulka, HoranSwagger

Překlad přidala Angulik

Překlad opravil RobRay


One Take (EP)

Ed Sheeran texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.