Playlisty Kecárna
Reklama

Take The World - text, překlad

playlist Playlist
The words that no one speaks
About the night before
She stares off at the road
Her finger taps the door
I'd hate to judge if roles reverse you'd think so too
Slova, kterými nikdo nemluví
o minulé noci
hledí na cestu
ťuká prstem na dveře
nerad bych soudil, když se role obrátí, myslíš si to taky
She'd seen the film before
But stayed until the end
She had him to herself
Perhaps as more than friends
Maybe I'd do things differently if I were you
Už ten film viděla
ale stejně zůstala do konce
měla ho pro sebe
nejspíš víc než jako kamaráda
možná bych věci udělal jinak na tvém místě
Your pulse it races with mine and I swear that there's no other girl
Your body shakes, it's like tonight we can take the world
Your pulse it races with mine and I swear we can take the world
Tvůj tep závodí s mým a přísahám,
že tu není žádná jiná
tvé tělo se třese, vypadá to jako
by svět dnes v noci mohl být náš
tvůj tep závodí s mým a já přísahám, že
svět bude náš
His hand against her cheek
Her tongue against his neck
She says "you're awfully sweet, I feel like we connect"
Maybe it's love. How would she know?
And did she tell?
Jeho ruka na její tváři
Její jazyk na jeho krku
Říká "jsi strašně sladký, mám pocit, že
nás něco spojuje"
Možná je to láska. Jak by to mohla vědět?
A říct?
The clothes they go on slow
She thinks of what to say
He whispers in her ear
She smiles and looks away
Her heart it screams she grabs his hand and says "me too"
Oblečení, děje se to pomalu
Přemýšlí, co říct
šeptá jí do ucha
Ona se usměje a stočí zrak
Její srdce křičí, popadne jeho ruku a řekne
"Já taky"
Your pulse it races with mine and I swear that there's no other girl
Your body shakes, it's like tonight we can take the world
Your pulse it races with mine and I swear we can take the world
Tvůj tep závodí s mým a přísahám,
že tu není žádná jiná
tvé tělo se třese, vypadá to jako
by svět dnes v noci mohl být náš
tvůj tep závodí s mým a já přísahám, že
svět bude náš
Is this the life the one you imagined
Is this the life, the one from your dreams
Je tohle život, jak sis ho představovala
Je tohle život ze tvých snů
the boy meets girl and a girl meets a boy Kluk potká dívku a dívka potká kluka
Your pulse it races with mine and I swear that there's no other girl
Your body shakes, it's like tonight we can take the world
Your pulse it races with mine and I swear we can take the world
Tvůj tep závodí s mým a přísahám,
že tu není žádná jiná
tvé tělo se třese, vypadá to jako
by svět dnes v noci mohl být náš
tvůj tep závodí s mým a já přísahám, že
svět bude náš

Text přidala azurit01

Video přidala azurit01

Překlad přidala azurit01

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Valleyheart

Reklama

She Wants Revenge texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.