Playlisty Kecárna
Reklama

She will always be a broken girl - text, překlad

playlist Playlist
She buys a new dress for the party
She always looks good in red
Turns around in front of the mirror
And disappears inside of her head
Koupila si nové šaty na párty
Vždycky vypadá dobře v červené
Otáčí se před zrcadlem
A mizí uvnitř své hlavy
She wonders if he'll even remember
She asked him in a casual way
Just in case he didn't want to go with her
In that event she knew just what she would say
Diví se, zda si vůbec vzpomene
Zeptala se ho neformálním způsobem
Jen v případě, že by s ní nechtěl jít
Evenetuálně věděla, co by řekla
She thought of maybe asking a girlfriend
Even though she only has one or two
She's always done much better with boys anyway
So who needs girlfriends
Myslela o možném požádání kamarádky
I když má jen jednu, či dvě
Stejně si vždy rozuměla více s kluky
Tak kdo potřebuje kamarádky?
Pacing nervous cross the floor of her bedroom
Gripping tight the phone in her hand
Fighting back the rush of emotions
And dreaming of just having a man
Nervózně krokuje přes podlahu v jejím pokoji
Pevně drží telefon v její ruce
Rve se s tím spěchem emocí
A sní o mívání muže
It's a long walk and the music is loud
She sees an old friend as she walks through the crowd
Puts on her best smile
But underneath it she's a broken girl
Je to dlouhá cesta a hudba je nahlas
Vidí starého přítele jakmile prochází davem
Nasadí nejlepší úsměv
Ale vespod je to zlomená dívka
But it's a long walk and the music is loud
She sees an old friend as she walks through the crowd
Puts on her best smile
But she will always be a broken girl
Ale je to dlouhá cesta a hudba je nahlas
Vidí starého přítele jakmile prochází davem
Nasadí nejlepší úsměv
Ale vespod je to zlomená dívka
She struggles with an awful decision
Stay at home or walk in alone
Her mother does her best to console her
Her father doesn't know what to say
Bojuje s hrozným rozhodnutím
Zůstat doma nebo jít sama
Její matka dělá to nejlepší, aby ji utěšila
Její otec neví, co říct
Puts on her makeup, puts on the new dress
Holds her head high then gets in the car
Tells herself that no one will notice
Assuming she can make it that far
Nalíčila se, oblékla si ty nové šaty
Drží hlavu zpříma a nastupuje do auta
Říká si, že si toho nikdo nevšimne
Za předpokladu, že to může udělat daleko
On the way she imagines reactions
Cupped hands whispering into ears
Secretly hoping that he'll be there watching
And she's also hoping he won't
Na cestě si představuje reakce
S dlaněmi špitajícími do ucha
Tajně doufajíc, že tu bude a bude se dívat
Ale také doufá, že ne
Walking tentative alone up the driveway
Sees some people smoking off to the side
She stops and waits until they go back in
Crosses her fingers and follows behind
Jde orientačně až na příjezdovou cestu
Vidí nějaké lidi, kouřící stranou
Zastaví se a čeká, až zajdou zpátky dovnitř
Kříží prsty a následuje za nimi
It's a long walk and the music is loud
She sees an old friend as she walks through the crowd
Puts on her best smile
But underneath it she's a broken girl
Je to dlouhá cesta a hudba je nahlas
Vidí starého přítele jakmile prochází davem
Nasadí nejlepší úsměv
Ale vespod je to zlomená dívka
It's a long walk and the music is loud
She sees an old friend as she walks through the crowd
Puts on her best smile
But she will always be a broken girl
Je to dlouhá cesta a hudba je nahlas
Vidí starého přítele jakmile prochází davem
Nasadí nejlepší úsměv
Ale vespod je to zlomená dívka
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
He'll never get you, he will never understand
He'll never get you, you can find a better man
Nikdy tě nepochopí, nikdy nebude rozumět
Nikdy tě nepochopí, můžeš si najít lepšího muže
This might be the time to break down
This might be the time to break down
This might be the time to break down
This might be the time to break down
This might be the time to break down
Hush child, don't make a sound
Tohle je možná ten čas na zhroucení se
Tohle je možná ten čas na zhroucení se
Tohle je možná ten čas na zhroucení se
Tohle je možná ten čas na zhroucení se
Tohle je možná ten čas na zhroucení se
Kšá dítě, nevydej hlásku!

Text přidala xBarusx

Video přidala xBarusx

Překlad přidala xBarusx

Překlad opravila Johanka-_-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

This Is Forever

Reklama

She Wants Revenge texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.