Playlisty Kecárna
Reklama

Selena Gomez-Birthday-parody - text, překlad

playlist Playlist
Blame it all on Disney
Look at what they did to me
And I'm not the only one who turned out like that
Just look at Lindsey!
Don't forget about Miley!
And that girl from Even Stevens had a sex tape
Ugh!
Dej to za vinu Disney
Podívej se, co mi udělali
A to nejsem jediná, kdo takhle dopadl
Jen se podívej na Lindsey!
Nezapomeň na Miley!
A ta holka z Even Stevens natočila porno
Fuj!
Oh, oh oh ohhh
What the fuck?
Oh, oh oh ohhh
Happened to them?
Oh, oh oh ohhh
Co se jim do p*dele?
Oh, oh oh ohhh
Stalo?
Remember Disney when it had Lizzie McGuire
And That's so Raven
Then it just got worse with shows about wizards
And underaged strippers
Shake it up!
Pamatuju si Disney, když mělo Lizzie McGuire
A That's so Raven
Potom se to jenom zhoršilo s pořady o kouzelnících
A nezletilých striptérkách
Na parket!
Do these clothes make you forget?
That some of us aren't legal yet
Get some condoms and some lube
We're going to rape your childhood
Zapomněl jsi díky tomuto oblečení?
Že někteří z nás ještě nejsou zletilí
Přines kondomy a nějaký lubrikant
Znásilníme tvé dětství
Are parents seem to all agree
To blame it all on Disney
Because that way it's so easy to avoid to get blamed
Zdá se, že všichni rodiče souhlasí
S obviňováním Disney
Protože je to nejjednodušší cesta, jak se vyhnout obviňování
When you work for Disney
It's practically slavery
And then when you turn 18
They throw you in the trash
Když pracuješ pro Disney
Je to prakticky otroctví
A když dosáhneš 18
Vyhodí tě do koše
Oh, oh oh ohhh
Hey look it's Mickey Mouse!
Oh, oh oh ohhh
How'd he get in my house?
Oh, oh oh ohhh
Hej, podívej, to je Micky Mouse!
Oh, oh oh ohhh
Jak se dostal do mého domu?
Yo SG, how you be?
When you comin' back to me?
Hey Mickey, soon maybe
But right now I'm kinda busy
Ty SG, jak se máš?
Kdy se ke mně vrátíš?
Ahoj Mickey, možná brzy
Ale teď jsem docela zaneprázdněná
Excuse me hoe? Oh fuck NO!
Does Mickey have to slap a hoe?
No Mickey! Please don't swing
I'll do another wizards movie!
Co prosím, d*vko? Do snad k*rva ne!
Musí Mickey vlepit k*rvě?
Ne Mickey! Prosím nevlep mi
Natočím další film o čarodějnicích!
Thats right bitches
Whoooo!
Because Disney was so cheap
You barely made any money
Some of us are working at Walmart and Target!
Tak je to správně, d*vky!
Whoooo!
Protože Disney špatně platí
Skoro nevyděláváš žádné peníze
Někteří z nás pracují u Walmartu a Targetu!
Let's take a moment to remember
The Disney stars disappeared
Like the guy from Phil of the Future
The girl from Halloween town
Don't stop!
Chvíli vzpomeňme
Disney hvězdy zmizely
Jako kluk z Phil of the Future
Holka z Halloween Town
Nepřestávej!
Pretending we're girls from Disney
Harper wasn't invited to this party
Nope!
I'm hanging out with #beibz
Peeing in random spots
Předstíráme, že jsme holky z Disney
Harper na tuto párty nebyla pozvaná
Ne!
Trávím čas s #biebz
Čůrám na libovolných místech
How can we grow up crazy?
All drugged up and slutty
But the kids of Nick grow up OK
Oh wait, nevermind
Jak jsme mohli vyrůst tak bláznivé?
Všichni zdrogovaní a d*vkaři
Ale děti z Nick vyrůstají v pořádku
Oh, počkej, ale nic

Text přidala Shadows_Die

Text opravila IvcaSammet

Překlad přidala IvcaSammet

Překlad opravila IvcaSammet

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Shane-2013

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.