Kecárna Playlisty
Reklama

Here I Am - text, překlad

playlist Playlist
Called back in time by the ancient winds
Can't you recall all the memories?
Walking the lost way of those who lived in loneliness
Přivolán zpět v čase prastarými větry
Vybavuješ si všechny ty vzpomínky?
Přichází ztracenou cestou toho, kdo žil v samotě
Think of the joy and the endless days
One step aside and the skies were gre
y Is this a life or just a game to lose or win?
Přemýšlí nad radostí a nekonečnými dny
Jeden krok stranou a obloha se zbarví do šeda
Je tohle život nebo jen hra "trať nebo vyhrej"?
Cause a day will turn into night
And the spirits will rise
There will come then a time to understand...
Deep inside
Protože den přejde v noc
A duchové povstanou
Pak nastane doba, kdy porozumíte...
Hluboko uvnitř
Blessed by the rain falling from above
Could you imagine where life would take you
Now that you’re praying for everyone you hurt so bad?
Požehnáni deštěm padajícího z nebes
Dokažete si představit, kam by vás život dovedl
Teď, když se modlíte pokaždé, když vás něco tak moc bolí?
Still, don't you go, got to make a choice
Crying in silence, crying with no voice
Dare you to stay now and keep your strength up till the end?...
Stále si nechcete vybrat
Pláčete v tichosti, voláte bezhlasně
Troufáte si zůstat a udržet si sílu až do konce?...
Cause a day will turn into night
And the spirits will rise
Hold your breath, keep your eyes wide open
Protože den přejde v noc
A duchové povstanou
Zadržte dech, nechte své oči doširoka otevřené
Now you see: the night is so clear
And you feel: the spirits are here
Running free, running free without fear
You'll find a way to the brightest light...
Teď už vidíte; noc je tak čistá
A už cítíte; duchové jsou tady
Svobodně běžíte, svobodně beze strachu
Najdete cestu k nejjasnéjšímu světlu
And now
Here I am, open arms
Thought your life was over when
There you saw in the sky
A ray of light,
So here I am
A teď
Jsem tady, s otevřenou náručí
Myšlenka na tvůj život zmizela když
Jsi tam v oblacích uviděl
Paprsek světla,
Tak jsem tady
Will the stars keep shining bright
Till one day they may ignite?
When you gaze at the sky above,
I'll ever come down
To ease your solitude...
Budou hvězdy stále svítit tak jasně
Dokud se jednoho dne nerozplynou?
Když se budete dívat do nebes
Vždy přijdu dolů
Zlehčit vaši osamělost...
And now
Here I am, open arms
Thought your life was over when
There you saw in the sky
A ray of light,
So here I am
A teď
Jsem tady, s otevřenou náručí
Myšlenka na tvůj život zmizela když
Jsi tam v oblacích uviděl
Paprsek světla,
Tak jsem tady
There you saw in the sky
A ray of light
Always by your side
There will come a time to understand!!
Uviděl jsi tam v oblacích
Paprsek světla
Vždy po tvém boku
Pak nastane doba, kdy porozumíte!!

Text přidal mythragon

Video přidal mythragon

Překlad přidal mythragon

Je zde něco špatně?
Reklama

Ritual

Reklama

Shaman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.