Kecárna Playlisty
Reklama

Fairy Tale - text, překlad

playlist Playlist
Fairy lady, who stands on the walls
Life is short and wait is long
The stars, away, dim with the dawn...
Fairy lady, who stands on the walls
Vílí slečno, stojící na zdech
Život je krátký a čekání je dlouhé
Hvězdy, zmizí, když přijde úsvit...
Vílí slečno, stojící na zdech
Your tale has only begun
It comes from far, the Nowhereland
The wind is blowing a sound so well known...
Fairy lady, your love is long gone
Tvůj příběh sotva začal
Pochází z daleka, ze Země Nezemě
Vítr zpívá tak dobře známou melodii...
Vílí slečno, tvá láska je dávno pryč
Oh darling, hear my soul and heed my cry
Cause all my crying may flood a river in my heart
Oo zlato, poslouchej mou duši a můj pláč
Protože všechen ten pláč může rozlít řeku mého srdce
"Oh, life is good,
Oh, life is good,
Oh, life is good...
As good as you wish!"
"Oo, život je dobrý,
Oo, život je dobrý,
Oo, život je dobrý...
Tak dobrý, jak si přeješ!"
Pretty lady, the horses are back
Bringing joy and happiness
But all of a sudden the horses are gone
It was only the sound of your heartbeat alone!
Krásná slečno, koně jsou zpět
Přinášejí štěstí a radost
Ale najednou koně zmizeli
Byl to jen tlukot tvého osamělého srdce!
Oh darling, hear my soul and heed my cry
Cause all my crying may flood an ocean in my heart
Oo zlato, poslouchej mou duši a můj pláč
Protože všechen ten pláč může rozlít oceán mého srdce
"Oh, life is good,
Oh, life is good,
Oh, life is good...
As good as a kiss!"
"Oo, život je dobrý,
Oo, život je dobrý,
Oo, život je dobrý...
Tak dobrý, jako polibek!"
Oh my darling, now I cannot halt my cries
My tears have drowned me
And I refuse to realize
Oo zlato, už nedokážu skrývat pláč
Utápím se ve svých slzách
A odmítám na to přistoupit
What's left around me, it's all so strange, it's all so dark
I'm all alone here
To mend the pieces of my heart
To co kolem mě zbylo, všechno je tak zvláštní, tak temné
Jsem tady sám
Slepující si kousíčky mého srdce
Little lady, your tale has an end
For your love to the skies was sent
He's turned into sparks that shine with the stars...
Malá dámo, tvůj příběh je u konce
Pro tvou lásku, co byla poslána do nebe
Proměnil se v jiskry, co září společně s hvězdami...
...And by night he will always be there
For his lady to stare
And thus he's never died.
...A když je noc, bude vždycky tady
Dohlížet na svou slečnu
Jako by nikdy nezemřel.

Text přidal mythragon

Video přidal mythragon

Překlad přidal mythragon

Překlad opravil mythragon

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ritual

Reklama

Shaman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.