Kecárna Playlisty
Reklama

My Way Back Home - text, překlad

playlist Playlist
I'm so sorry
You were the only wisdom that I've ever known
But you followed
The flames into the night sky
And the fault is my own
Omlouvám se
Byla si mým jediným podvědomím, které sem znal
Ale ty si následovala
Plameny do noční oblohy
A ta chyba je moje
I've walked into the hands of shadow
It's haunting me
I've heard you screaming my name
Kráčel jsem do rukou stínů
Loví mě to
Slyšel jsem, že si křičela mé jméno
So far behind your eyes
I could not see
So deep inside your words
I could not feel
Tak daleko za tvýma očima
Jež nevidím
Tak hluboko v tvých slovech
Jež necítím
I see the grass beneath my feet
Why am I still here?
Why am I still dead?
I can't exist between two worlds
Vidím tu trávu pod nohama
Proč tu stále jsem
Proč jsem furt mrtvý
Nemohu existovat mezi dvěma světy
I just want to be saved
The saints won’t call my name
But you’re the only one who could
Chci jen být zachráněn
Svatí nezavolají mé jméno
Ale ty si ta jediná, která by mohla
So far behind your eyes
I could not see
The way it could comfort me
A tiny spark that turned to flames in my hands
Tak daleko za tvýma očima
Jež nevidím
Způsobem, který by mě mohl utěšit
Drobná jiskra, která se mi v rukách proměnila do plamenů
So deep inside your words
I could not feel
A little wish that destroyed our lives
The moment I took it away
Tak hluboko v tvých slovech
Jež necítím
Malé přání, které zničilo naše životy
Ta chvíle kdy jsem to dal pryč
How long will I wonder
This land I was promised?
How long will I follow you?
Jak dlouho se zajímám o tuto zemi,
která mi byla zaslíbena?
Jak dlouho tě mám následovat?
You’ve tried to break through
You wanted me to understand
That road of thousand miles
With rivers and stars
There to guide
Lies across your heart
Snažila si se prorvat skrz
Chtěla si abych porozuměl
Ta cesta tisíci kilometrů
S řekami a hvězdami
Tam
aby vás vedli přes tvé srdce
I was so long gone
To find my way back home
To share the dream that I stole
With the one I’ve lost
Byl jsem tak dlouho pryč
Abych našel cestu zpět domů
Abych šířil sen, který jsem ukradl
S tou jedinou, kterou sem ztratil
So deep inside your words
I could not feel
A little wish that destroyed our lives
The moment I took it away
Tak hluboko v tvých slovech
Jež necítím
Malé přání, které zničilo naše životy
Ta chvíle kdy jsem to dal pryč

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

My Way Back Home - Single

Reklama

Sever texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.