Playlisty Kecárna
Reklama

Hope - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There's no true despair
Without hope
For so long we are here, I can't tell
How many days ago
Není nic jako pravé zoufalství
Bez naděje
Tak dlouho jsme tady, nemůžu říct
Před kolika dny
We lost ourselves,
The light we should keep is gone with
Someone who was here before
Ztratili jsme sebe
Světlo, které jsme si měli udržet je pryč s
S někým kdo tu předtím byl
I've given you everything
I wanted to
Erase the memory of
But I couldn't let you go
So you've become
An image of it instead
Dal jsem ti všechno
Chtěl jsem
Smazat vzpomínky
Ale nemohl jsem tě nechat jít
Tak jsi se vstala
Mojí představou
I Levitate
But I'm losing my ground
Your wings are fluctuating in the sky
How can you be
Both will for me to leave
And the reason for me to stay
Já levituji
Ale ztrácím zemi
Tvoje křídla kolísají ve vzduchu
Jak můžeš být
Oboje co mě opustí
A důvod proč jsem pořád tady
You are so close
And at the same time
So distant
Floating above the seas I
Don't want to
Swim anymore
Jsi tak blízko
Ale zároveň
Tak daleko
Plovoucí nad moři
Nechtít dál
Plavat..
Aren't you afraid
My waves will drag you down
Nejsi vyděšená ?
Moje vlny tě ztrhnou dolů
I Levitate
But I'm losing my ground
Your wings are fluctuating in the sky
How can you be
Both will for me to leave
And the reason for me to stay
Já levituji
Ale ztrácím zemi
Tvoje křídla kolísají ve vzduchu
Jak můžeš být
Oboje co mě opustí
A důvod proč jsem pořád tady
The second I want to remember
Is the day I want to forget
The farther you are the more
Desperate I get
Druhé co si chci pamatovat
Je den, kdy chci zapomenout
Čím dále jsi, tím víc
Zoufalý jsem
There's no true despair
Without hope
Není nic jako pravé zoufalství
Bez naděje
I can't be the weight holding you down
But I'm too afraid to let you go
Nemůžu být tíha, která tě drží dole
Ale jsem moc vyděšený abych tě nechal jít

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Repav

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hope - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.