Kecárna Playlisty
Reklama

Our Ethos: A Legacy To Pass On - text, překlad

playlist Playlist
Let's take it.Vezmeme to.
Let's take it back to the start again.
When we didn't have an ally in our heads.
When we only had a show to motivate us.
To keep us far from trouble.
Keep us guarded.
Simple words with a deeper meaning. Something to relate to
that we could call our own.
Collecting values from the generations who were here before us.
Now we must carry on.
Vezmeme to zase zpátky na začátek.
Když jsme to neměli v hlavách srovnané.
Když jsme měli jen show, která nás motivovala.
Držela nás daleko od problémů.
Chránila nás.
Jednoduchá slova s hlubším významem. Něco spojeného, co bychom to mohli nazvat vlastním.
Sbírat hodnoty generací, které tu byly před námi.
Teď je musíme nést my.
Traditions, our mission:
To listen, learn, and to pass them on. Our ethos, it's all we know.
We can't let go.
Tradice, naše mise:
Poslouchat, učit se a předat je dál. Náš étos, to je vše co známe.
Nemůžeme to nechat jít.
I found a name for what I am.
I was searching, trying, to figure out why I did not belong.
It separates me from the rest.
That's the only thing that I identity with and I can still hear them saying!
Are you never alone?!
Našel jsem jméno pro to, co jsem.
Hledal jsem, zkoušel přijít na to, proč nezapadám.
Odděluje mě to od zbytku.
To je ta jediná věc s kterou se ztotožňuju a pořád je můžu slyšet říkat
Nikdy nejsi sám?!
THIS IS A PLACE TO CALL OUR OWN! TOTO MÍSTO JE NAŠE!
Traditions, our mission:
To listen, learn, and to pass them on. Our ethos, it's all we know.
We can't let it go.
The time is now- to stand, be proud.
We all are part of something more.
Our ethos, don't let it go.
Don't let it....
Tradice, naše mise:
Poslouchat, učit se a předat je dál. Náš étos, to je vše co známe.
Nemůžeme to nechat jít.
Teď je ten čas-postavit se a být hrdý.
Všichni jsme součástí něčeho většího.
Náš étos, nenech ho jít.
Nenech...
Because when there is no one there to hear you, the music will listen.
And when there's no one there to tell, the words will write themselves.
So you say that this is trapping me.
Yeah, maybe I agree.
But there are ways in which I'm free that you will never be.
Protože, když není nikdo, kdo by tě vyslyšel, hudba bude poslouchat.
A když tu není nikdo, kdo by s tebou mluvil, slova se napíšou sama.
Takže ty říkáš, že mě to vězní.
Yeah, možná souhlasím.
Ale jsou tu cesty, na kterých jsem volný a to ty nikdy nebudeš.
[Chad Gilbert]: Been around long enough by now to know I see things.
(See freely the most?).
But here like minds and souls surround. And I found a name for what I've always been.
So come with me if you feel what I feel.
We'll turn these words into something real.
Follow these footsteps, come into your own.
You'll never walk alone.
We'll never walk alone!
Už jsem dost dlouho tady okolo, abych věděl, že vidím věci.
(Vidím je nejsvobodněji?)
Mám rád ty mysli a duše okolo. A našel jsem jméno pro to, co jsem vždycky byl.
Tak pojď se mnou, jestli cítíš to co já.
Proměníme tato slova v něco skutečného.
Následuj tyto kroky, buď sám sebou.
Nikdy nepůjdeš sám.
Nikdy nepůjdeme sami!
SO COME WITH US IF YOU FEEL WHAT WE FEEL.
WE'LL TURN THESE WORDS INTO SOMETHING REAL.
FOLLOW OUR FOOTSTEPS, COME INTO YOUR OWN.
YOU'LL NEVER WALK ALONE.
WE'LL NEVER WALK ALONE!
TAK POJĎ S NÁMI, JESTLI CÍTÍŠ TO CO MY.
PROMĚNÍME TATO SLOVA V NĚCO SKUTEČNÉHO.
NÁSLEDUJ NAŠE KROKY, BUĎ SÁM SEBOU.
NIKDY NEPŮJDEŠ SÁM.
NIKDY NEPŮJDEME SAMI!
Traditions, our mission:
To listen, learn, and to pass them on. Our ethos, it's all we know.
We can't let go.
The time is now- to stand, be proud.
We all are part of something more.
Our ethos, don't let it go.
Don't let it....
Tradice, naše mise:
Poslouchat, učit se a předat je dál. Náš étos, to je vše co známe.
Nemůžeme to nechat jít.
Teď je ten čas-postavit se a být hrdý.
Všichni jsme součástí něčeho většího.
Náš étos, nenech ho jít.
Nenech...
Let's take it back! Vezmeme to zpátky!
Traditions, our mission:
To listen, learn, and to pass them on. Our ethos, it's all we know.
We can't let go.
Tradice, naše mise:
Poslouchat, učit se a předat je dál. Náš étos je vše co známe.
Nemůžeme to nechat jít.

Text přidal klose182

Video přidal Louis16

Překlad přidal klose182

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

This Will Be The Death Of Us

Reklama

Set Your Goals texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.