Kecárna Playlisty
Reklama

Text Me Kelly - text, překlad

playlist Playlist
The rain is beating down,
On this kid's playground,
As the lights go up and the chalk hits the board,
My mind is senseless my instincts secure.
Déšť dopadá
Na dětské hřiště
Jak se světla rozsvítí, a křída se dotkne tabule
Moje mysl je beze smyslů, moje instinkty klidné
29 turned to the right and 14 to the left,
Unlock the combination to my fragile mind to see what I detest.
29 napravo a 14 doleva
Odemki kombinaci do mojí křehké mysli, abys viděl co nenávidím
Let it be, let it be boy you better stop,
Let it be, let it be boy you better not,
Let it be boy the curfew is now, the bell is silent but loud at 2.
Nech to být, nech to být, chlapče, měl bys přestat
Nech to být, nech to být, chlapče, neměl bys
Nech to být, chlapče, je konec vycházek, zvonek je zticha, ale hlasitý na 2
Let it be, let it be boy you better fight
Let it be, let it be boy the door's in sight
Let it be boy, oblivious mess you see that I've become.
Nech to být, nech to být, chlapče, raději bojuj
Nech to být, nech to být, chlapče, dveře jsou v dohledu
Nech to být, chlapče, uvidíš zapomenutou trosku, kterou jsem se stal
Come on this is the time to show us what your
Made of just keep it real and then you'll see that we
Pojď, je čas nám ukázat, z čeho
Jsi, pokračuj v tom, a potom uvidíš, že si
Take our time to do it right take a note this is how we do.
But don't you know the woven threads around my wrist are proof that we are true
Uděláme čas, abychom to napravili, udělej si poznámku, takhle pracujeme
Ale nevíš snad, že ty tkané nitě na mém zápěstí jsou důkaz, že jsme opravdoví
Let it be, let it be boy you better stop,
Let it be, let it be boy you better not,
Let it be boy the curfew is now, the bell is silent but loud at 2.
Nech to být, nech to být, chlapče, měl bys přestat
Nech to být, nech to být, chlapče, neměl bys
Nech to být, chlapče, je konec vycházek, zvonek je zticha, ale hlasitý na 2
Listen closely
I've been mostly
Blind but now I see it's clear
Cause when I'm folding you are holding
On so that I know you're near.
Poslouchej pozorně
Byl jsem většinou
Slepý, ale teď vidím, že je to jasné
Protože když skládám, ty vydržíš
A tak vím, že jsi poblíž
We will always be Best Friends Nech to být, nech to být, chlapče, měl bys přestat
Nech to být, nech to být, chlapče, neměl bys
Nech to být, chlapče, je konec vycházek, zvonek je zticha, ale hlasitý na 2
Let it be, let it be boy you better stop,
Let it be, let it be boy you better not,
Let it be boy the curfew is now, the bell is silent but loud at 2.

Text přidala IsilAnwamane

Video přidala Eva01

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama

Calm Before The Storm EP

Reklama

Set It Off texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.