Kecárna Playlisty
Reklama

Shhh... It's a Secret! - text, překlad

playlist Playlist
Once upon a time there was someone just like you,
Who lived without a care in the world,
Just a regular girl,
With a secret no one knew:
Or so the story goes
You see the way her lips move
Just trying to get in the groove
You think you hear the truth but the lies keep creeping in
Kdysi tu byl někdo stejný jako ty,
Někdo kdo žil bez ohledu na svět,
Jen obyčejná holka,
S tajemstvím, které nikdo nezná:
Nebo, tak příběh pokračuje
Vidíš, jak se její rty pohybují
Jen se snaží do toho dostat
Myslíš si, že slyšíš pravdu, ale lži se k tobě plíží
City lights illuminate
Innocence but it's too late
Cause I never wanted it to be this way
Just know that I'll always be here no fear
Let me make one thing clear
Pouliční osvětlení ozáří
Nevinnost, ale je moc pozdě
Protože jsem to nikdy takhle nechtěl
Jen věz, že tu vždycky budu, beze strachu
Nech mě jednu věc vyjasnit
That's why you never see it coming,
Cause I couldn't see the lies behind those eyes
So baby take off your disguise and you'll see sunsets and starlit skies.
That's why you never see it coming,
Confusion boiling like the water that's been heated
Just like my temper when I needed some clarification But I got it now.
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Protože jsem nemohl vidět lži za tvýma očima
Tak, baby, sundej svou masku, a uvidíš západy slunce a hvězdné oblohy
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Zmatek vařící se jako zahřátá voda
Tak jako můj vztek, když jsem potřeboval objasnění
Ale teď už to vím
I found these skeletons inside your closet
Tell me my friend what you think I should do?
I am almost 100 percent positive.
That all these skeletons belong to you
Tip top in the bottom bag Is where she keeps her favorite mag
And I won't fall down in the murky mess of it all
Našel jsem tyhle kostlivce ve tvé skříni
Pověz mi, můj příteli, co si myslíš, že bych měl dělat?
Jsem si téměř na sto procent jistý
Že všichni ti kostlivci patří tobě
Pěkně položený na dně kabelky, má svůj oblíbený časopis
A já nespadnu do toho kalného nepořádku toho všeho
City lights illuminate
Innocence but it's too late
Cause I never wanted it to be this way
Just know that I'll always be here no fear
Let me make one thing clear
Pouliční osvětlení ozáří
Nevinnost, ale je moc pozdě
Protože jsem to nikdy takhle nechtěl
Jen věz, že tu vždycky budu, beze strachu
Nech mě jednu věc vyjasnit
That's why you never see it coming,
Cause I couldn't see the lies behind those eyes
So baby take off your disguise and you'll see sunsets and starlit skies.
That's why you never see it coming,
Confusion boiling like the water that's been heated
Just like my temper when I needed some clarification But I got it now.
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Protože jsem nemohl vidět lži za tvýma očima
Tak, baby, sundej svou masku, a uvidíš západy slunce a hvězdné oblohy
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Zmatek vařící se jako zahřátá voda
Tak jako můj vztek, když jsem potřeboval objasnění
Ale teď už to vím
Take my hand I'll guide you there
To a quiet place where no one stares,
It's all you need
To make your life complete
Now that it's all said and done
All I ask of you is be the one
To never hide
Who you are inside
Chyť mě za ruku, dovedu tě tam
Na tiché místo, kde nikdo nezírá
To jediné potřebuješ
Pro dokončení svého života
Teď je to všechno řečeno a uděláno
Jediné co po tobě chci, je být tou jedinou
Co neschovává
Co jsi uvnitř
City lights illuminate
Innocence but it's too late
Cause I never wanted it to be this way
Just know that I'll always be here no fear
Let me make one thing clear
Pouliční osvětlení ozáří
Nevinnost, ale je moc pozdě
Protože jsem to nikdy takhle nechtěl
Jen věz, že tu vždycky budu, beze strachu
Nech mě jednu věc vyjasnit
That's why you never see it coming,
Cause I couldn't see the lies behind those eyes
So baby take off your disguise and you'll see sunsets and starlit skies.
That's why you never see it coming,
Confusion boiling like the water that's been heated
Just like my temper when I needed some clarification But I got it now.
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Protože jsem nemohl vidět lži za tvýma očima
Tak, baby, sundej svou masku, a uvidíš západy slunce a hvězdné oblohy
To proto jsi to nikdy neviděla přicházet
Zmatek vařící se jako zahřátá voda
Tak jako můj vztek, když jsem potřeboval objasnění
Ale teď už to vím

Text přidala IsilAnwamane

Video přidala Eva01

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama

Baby, You Don't Tripajaharda EP

Reklama

Set It Off texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.