Kecárna Playlisty
Reklama

Never Know - text, překlad

playlist Playlist
Do you what you’re told,
Don’t think about it,
Life is dangerous outside these walls,
So tell me how,
We’re supposed to make it,
When they make our dreams appear so small.
Rob čo ti bolo povedané,
Nerozmýšľaj nad tým,
život je nebezpečný za týmito stenami,
Tak mi povedz, ako,
To máme zvládnuť,
Keď nechajú aby sa naše sny javili tak malé,
We could fail, we could fall, we could flatline,
Bet it all, roll the dice, it could backfire.
Hide the key, play it safe, till it’s over,
Do or die, fight or flight,
So take the leap!
Môžeme zlyhať, môžeme spadnúť, môžeme skončiť,
Vsaď všetko, vhoď kocky, môže to reagovať naspäť,
Schovaj kľuč, hraj to opatrne, až dokonca,
Urob to, alebo zomri, bojuj, alebo uteč,
Tak skoč do toho!
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never ante up and let it roll,
Ah-oh Ah-oh!
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never take a shot and lose control,
Let’s risk it all.
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy neriskuješ a nenecháš to valiť,
Ah-oh! Ah-oh!
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy nezoberieš šancu a nestratíš kontrolu,
Poďme to všetko risknúť.
So picture this,
A new beginning,
Where the canvas clears a brand new path,
So make a mess,
And go get in trouble,
And make a toast to those who never left.
Tak, predstav si toto,
Nový začiatok,
Kde plátno vytvorí úplne novú cestu,
Tak urob neporiadok,
A dostaň sa do problémov,
A pripi na tých, ktorý ťa nikdy neodpustili.
We could fail, we could fall, we could flatline,
Bet it all, roll the dice, it could backfire.
Hide the key, play it safe, till it’s over,
Do or die…
Don’t make me say it again.
Môžeme zlyhať, môžeme spadnúť, môžeme skončiť,
Vsaď všetko, vhoď kocky, môže to reagovať naspäť,
Schovaj kľuč, hraj to opatrne, až dokonca,
Urob to, alebo zomri, bojuj, alebo uteč,
nenúť ma to vravieť znova.
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never ante up and let it roll,
Ah-oh Ah-oh!
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never take a shot and lose control,
Let’s risk it all.
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy neriskuješ a nenecháš to valiť,
Ah-oh! Ah-oh!
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy nezoberieš šancu a nestratíš kontrolu,
Poďme to všetko risknúť.
For the ones who doubted, thanks for nothing,
Gonna show you that we’re made of something,
No you can’t escape the fight we’re bringing,
Cause when you knock us down we’re coming for you.
Pre tých, ktorí pochybovali, ďakujem za nič
Ukážeme vám, že sme z niečoho vytvorení,
Nie, nemôžete uniknúť tomu boju, ktorí prinášame,
Pretože ak nás knock-outujete, prídeme si po vás,
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never ante up and let it roll,
Ah-oh Ah-oh!
Cause you never know,
Yeah you never know,
If you never take a shot and lose control,
Let’s risk it all.
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy neriskuješ a nenecháš to valiť,
Ah-oh! Ah-oh!
Pretože nikdy nevieš,
Yeah, nikdy nevieš,
Ak nikdy nezoberieš šancu a nestratíš kontrolu,
Poďme to všetko risknúť.

Text přidal Yurri

Video přidal Yurri

Překlad přidal Yurri

Je zde něco špatně?
Reklama

Upside Down

Reklama

Set It Off texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.