Kecárna Playlisty
Reklama

Eggshells - text, překlad

playlist Playlist
Preparing flower she is faced with the man,
The ghost has laced a ribbon,
No amount of soul she´s given,
She don´t know what to give.
Připravujíc květinu čelí tváří v tvář muži,
Duch uvázal stuhu,
Nevěnovala žádné množství své duše,
neví do má dát.
Sitting empty rooms together,
She wants to fit the shards together,
Find out what they lost when they lost him.
Sedí prázdné místnosti pospolu,
Chce pospojovat střepy k sobě,
zjistit co ztratili když přišli o něho.
She fears she´ll crack the eggshells,
But the pendulum still swings,
Delicate towards... that´s within sight,
Mmmm,
Má strach z toho že rozbije vaječné skořápky,
Ale kyvadlo se stále houpe,
Jemně naproti tomu...co je na dohled,
Mmmm,
Has this frozen knows,
The cost of those who were lost at sea,
These words won´t carry everyone,
And they won´t carry me.
Zná tento mráz,
cenu těch kdo se ztratili na moři,
Tato slova nemohou zachránit všechny,
A nemohou zachránit ani mne.
These trees anchored to the ground,
The birds take flight,
The blossoms bound,
I won´t let them fall out or let them fall.
Tyto stromy zakotveny v zemi,
ptáci vzlétají,
poupata rozkvétají,
Nenechám je vypadnout nebo spadnout.
Don´t make this cold for me I,
I feel it´s snowing at my feet,
Taking me down up on my knees,
I think I need you, I think I need you
To know,
Nedělej pro mne tohle chladno, já,
Já cítím že mi sněží u nohou,
Stahuje mne dolů na má kolena,
Myslím že potřebuji, myslím že potřebuji
Abys věděl,
That this frozen knows,
The cost of those who were lost at sea,
These words won´t carry everyone,
And they won´t carry me.
Že tento mráz zná,
Cenu těch kdo se ztratili na moři,
Tato slova nemohou zachránit všechny,
A nezachrání ani mne.
Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa.
That this frozen knows,
The cost of those who lost at sea,
These words won´t carry everyone,
And they won´t
That this frozen knows,
The cost of those who lost at sea,
These words won´t carry everyone,
And they won´t carry me.
To ví ten mráz,
Cenu těch kdo se ztratili na moři,
Tato slova nemohou zachránit všechny,
A nemohou
To ví ten mráz,
Cenu těch kdo se ztratili na moři,
Tato slova nemohou zachránit všechny,
A nemohou zachránit ani mne.
She dipped the anchor from the life,
Strenght... of your sight,
Together this is harder...
Sleep easy at your bed at night x3
Ponořila kotvu ze života,
Sílu...tvého pohledu,
Společně je tohle těžší...
Spi klidně v noci ve své posteli x3

Text přidala Arianna

Video přidala Arianna

Překlad přidala Tess_J

Je zde něco špatně?
Reklama

Under Mountains

Reklama

Rachel Sermanni texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.