Playlisty Kecárna
Reklama

Serious Black Magic - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's a biting, bitter, cold September night
You'd be wise to stay in bed
The market square is dead
The wind dies down and we know that it's midnight
The moon lights the streets we walk
The air comes alive
To je kousnutí, hořké zimy zářijové noci.
Moudrý zůstane v posteli.
Na Market Square je mrtvo.
Vítr ustává a my víme, že je půlnoc.
Měsíc svítí tam, kudy jdeme.
Vzduch ožívá.
For tonight is our time
and it's magic
For tonight is our time
We've come to settle the score
Dnes v noci je náš čas,
a je magický.
Dnes v noci je náš čas.
Přišly jsme vyrovnat skóre.
We're making serious black magic Provozujeme opravdovou černou magii!
We tingle with the power of the night
You'd be wise to lock your door
The call rings out once more
Come children! Heed your mistress
it is midnight!
There's blood on the streets that we walk
and nothing seems real anymore
Promícháváme se se silou noci.
Moudrý zamkne své dveře.
Hovor se ozve znovu:
Pojďte děti! Pečujte o svou paní,
je půlnoc!
Krev je tam, kudy jdeme.
a nic se nezdá skutečné.
For tonight is our time
and it's magic
For tonight is our time
We've come to settle the score
Dnes v noci je náš čas,
a je magický.
Dnes v noci je náš čas.
Přišly jsme vyrovnat skóre.
We're making serious black magic Provozujeme opravdovou černou magii!
For fifty years of torture
Five and five score more
For all those years in torment
Let my vengeance lift your soul
Pro padesát let mučení.
pět a pět bodů navíc.
Pro všechny ty roky trápení.
Nechť má pomsta zvedne tvou duši
We're making serious black magic Provozujeme opravdovou černou magii!

Text přidal Wortex

Video přidal Wortex

Překlad přidal Wortex

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Serious Black Magic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.