Playlisty Kecárna
Reklama

Mr.Nightmist - text, překlad

playlist Playlist
Mr. Nightmist, having fled the town in his youth, returns a legend.Pan Nightmist utekl z města, když byl mladý, vrátil se jako legenda.
Mr. Nightmist, we'd be honored
if you'd deign to grace this town
Times are dire
And we sure could use
a man of your renown
Pane Nightmist, budeme jsme poctěni,
pokud se uráčíte vzdát přízeň tomuto městu.
Doba je strašná.
Mohli bychom využít
muže vaší proslulosti.
Mr. Nightmist, There is nothing
we won't give, that we won't do
And with you I am sure we'll
see this through
Pane Nightmist, není zde nic,
co bychom vám nemohli dát, co bychom nemohli udělat
a s vámi, jsem si jist.
Prohlédněte si to.
But the witch's curse holds strong
As her spirit lingers on
Like a rhyme long lost in
long lost in song
Ale čarodějčina kletba zůstává silná,
jak její duch přetrvává.
Jako rým, který se dávno ztratil,
dávno ztracen v písni.
Mr. Nightmist
I've been told
Can erase this plague of souls
He can raise the dead
He's cheated hell
A thousand times and more
He makes demons fall in line
Saved an angel trapped in time
When the devil says "you're mine"
Mr. Nightmist
Pan Nightmist.
Bylo mi řečeno,
že může smazat tento mor duší
Může vzkřísit mrtvého.
Přechytračil peklo.
Tisíckrát a více.
Zničí démony v řadě.
Zachránil anděla uvězněného v čase.
Když Ďábel říká "Jsi můj."
Pan Nightmist.
Mr. Nightmist, ancient wanderer
and mystic reads the cards
Scries the fire
and the visions
all strike terror in his heart
Pan Nightmist, pradávný poutník,
mystický kartář.
skryje oheň,
vize,
všechny útoky hrůzy ve svém srdci.
Mr. Nightmist, sees the children
swayed by evil at his door
And be sure
Mr. Nightmist sees no more
Pan Nightmist, na svém prahu
vidí dítě sužované zlem.
A buďte si jisti
Pan Nightmist nevidí nic víc.
And the witch's curse holds strong
As her spirit lingers on
Like a rhyme long lost in
long lost in song
Čarodějčina kletba zůstává silná,
jak její duch přetrvává.
Jako rým, který se dávno ztratil,
dávno ztracen v písni.
Mr. Nightmist
I've been told
Can erase this plague of souls
He can raise the dead
He's cheated hell
A thousand times and more
He makes demons fall in line
Saved an angel trapped in time
When the devil says "you're mine"
Pan Nightmist.
Bylo mi řečeno,
že může smazat tento mor duší
Může vzkřísit mrtvého.
Přechytračil peklo.
Tisíckrát a více.
Zničí démony v řadě.
Zachránil anděla uvězněného v čase.
Když Ďábel říká "Jsi můj."

Text přidal Wortex

Překlad přidal Wortex

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Serious Black Magic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.