Playlisty Kecárna
Reklama

Lone Gunman Rule - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Describe the situation:
Unbridled, senseless greed
Plain truth, the enemy
Denial by decree
Born out of desperation
This plan to set us free
No time for moderation
Reaction: Time to bleed
Popište situaci:
Nespoutaná, nesmyslná chamtivost.
Čistá pravda, nepřítel,
odmítnut vyhláškou,
zrozen ze zoufalství.
Tento plán nás osvobodí.
Není čas na umírněnost.
Reakce: Čas krvácet!
When your life doesn't matter
When your voice can't be heard
When your life doesn't matter
Lone Gunman Rule
Lone Gunman Rule
Když na tvém životu nezáleží.
Když tvůj hlas nemůže být slyšen.
Když na tvém životu nezáleží.
Pravidlo osamělého střelce.
Pravidlo osamělého střelce.
Complete evaluation:
"All hail!" the leader screams
Last chance, the remedy
The last thing that you need
Derail the conversation
No hope for honesty
Its final destination
The bottom of the sea
Dokončete ohodnocení.
"Sláva všem!" křičí vůdce.
Poslední šance, náprava.
To je to poslední, co potřebuješ.
Překruť rozhovor,
žádná naděje pro poctivost.
To je poslední cíl -
Dno moře.
When your life doesn't matter
When your voice can't be heard
When your life doesn't matter
Lone Gunman Rule
Lone Gunman Rule
Když na tvém životu nezáleží.
Když tvůj hlas nemůže být slyšen.
Když na tvém životu nezáleží.
Pravidlo osamělého střelce.
Pravidlo osamělého střelce.
Take away our rights
Our civil liberties
Point your finger
Let accusations fly
Odstranili naše práva,
naše občanské svobody.
Ukaž svým prstem,
nech letět obvinění.
We'll take you on
One by one
Zneškodníme vás.
Jednoho po druhém.
Lone gunman rule:
Don't let them pin you down
You better run
You better run
Lone gunman rule:
You better up and run
They'll do what they always do
They will place the smoking gun on you
Pravidlo osamělého střelce:
Nedovolte jim, aby vás chytili.
Raději utečte.
Raději utečte.
Pravidlo osamělého střelce:
Raději se zvedni a běž.
Udělají to co vždy.
Položí na tebe kouřící zbraň.

Text přidal Wortex

Video přidal Wortex

Překlad přidal Wortex

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Serious Black Magic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.