Kecárna Playlisty

Burn! Witches Burn! - text, překlad

playlist Playlist
In times of trouble,
When times are hard,
That's when ambition makes it move
Plays out like clockwork,
One simple rule,
A simple trick, just take your pick, the majorety's all fools
V dobách potíží,
když jsou těžké časy,
To je, když ctižádost vás donutí k pohybu,
hraje si jako hodiny,
Platí jednoduché pravidlo,
jednoduchý trik, jen si vyber,
většina zešílí.
And soon too lose their souls
Yes soon they'll lose it all.
A brzy také ztratí své duše.
Ano brzy je ztratí všichni.
BURN! WITCHES BURN!
Shes innocent
BURN! WITCHES BURN!
When fear turns cruel
BURN! WITCHES BURN!
But she's done nothing wrong
BURN! WITCHES BURN!
You're are just fools.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Je nevinná!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Když se strach zvrhne v krutost.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Ale ona neudělala nic špatného!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Jste pouze blázni!
Tend to your own affairs,
stay out of this,
Máte tendence hledět pouze na své záležitosti,
zůstaňte mimo to!
BURN! WITCHES BURN!
BURN! WITCHES BURN!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Tonight spells trouble,
Tonight spells gloom,
The Rabble-Rousing mayor speaks
And coldwell town is doomed
Fear turned to frenzy
With torches held on high
I couldn't save her,
There was nowhere she could hide
Dnes v noci jsou s kouzly potíže
Dnes v noci ve tmě kouzlí.
Chraplavý starosta hovoří
a Coldwell Town je odsouzen.
Strach se proměnil v zuřivost
s loučemi vysoko nad hlavami.
Nemohl jsem ji zachránit.
Nebylo zde nic, za co by se mohla skrýt.
That night I lost my soul
That night I left it all
I left it all behind
I left to save my
I left to wipe my mind
Tuto noc jsem ztratil svou duši.
Tuto noc jsem vše opustil.
Vše jsem nechal za sebou.
Odešel jsem, abych se zachránil.
Odešel jsem, abych očistil svou mysl.
BURN! WITCHES BURN!
She's innocent
BURN! WITCHES BURN!
When fear turns cruel
BURN! WITCHES BURN!
But she's done nothing wrong
BURN! WITCHES BURN!
You're are just fools.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Je nevinná!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Když se strach zvrhne v krutost.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Ale ona neudělala nic špatného!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Jste pouze blázni!
Tend to your own affairs,
stay out of this,
Máte tendence hledět pouze na své záležitosti,
zůstaňte mimo to!
BURN! WITCHES BURN!
BURN! WITCHES BURN!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
I am and have always been
Innocent of that witch you accuse me.
Until now!
A course upon you Mr.Leibnez,
Sir,
Your children
Your children's children
And every child henceforth born in this town
Will be guilty
of SERIOUS BLACK MAGIC
Jsem a vždy budu
oproštěna od té čarodějnice, kterou mě nazýváte.
Doteď!
Proklínám vás pane Leibnez,
Pane,
Vaše děti,
Děti vašich dětí
a každé odteď narozené dítě v tomto městě
bude vinno
BURN! WITCHES BURN!
Shes innocent
BURN! WITCHES BURN!
When fear turns cruel
BURN! WITCHES BURN!
But she's done nothing wrong
BURN! WITCHES BURN!
You're are just fools.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Je nevinná!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Když se strach zvrhne v krutost.
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Ale ona neudělala nic špatného!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
Jste pouze blázni!
Tend to your own affairs,
stay out of this,
Máte tendence hledět pouze na své záležitosti,
zůstaňte mimo to!
BURN! WITCHES BURN!
BURN! WITCHES BURN!
BURN! WITCHES BURN!
BURN! WITCHES BURN!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!
HOŘTE! ČARODĚJKY HOŘTE!

Text přidal janduch007

Text opravil Wortex

Video přidal janduch007

Překlad přidal Wortex

Překlad opravil Wortex


Serious Black Magic

Serious Black texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.