Kecárna Playlisty
Reklama

Keeper of the Knights - text, překlad

playlist Playlist
A rising storm brighten the night
The fire burns, it's growing stronger
In my dream I have died
I feel like trapped inside a cage
I am caught inside this nightmare
Some predictions don't lie
Rostoucí bouře rozjasní noc
Oheň hoří, zesiluje
Ve svém snu jsem zemřel
Cítím se jako uvězněný v kleci
Jsem chycen v této noční můře
Některé předpovědi nelžou
Born to win
Born to live, to rule forever
And tonight we will change the world!
Narozený vyhrát
Narozený žít, navždy vládnout
A dnes změníme svět!
Be the keeper of the knights
In a kingdom made of light
Rise against the wicked storm
To defend our freedom
I will stay alive
All these nightmares won't survive
It's my fate, my life
I'm the keeper, keeper of the knights
Být strážce rytířů
V království stvořeném ze světla
Stoupat proti zkažené bouři
Abych ubránil naši svobodu
Zůstanu naživu
Všchny tyto noční můry nepřežijí
Je to můj osud, můj život
Jsem strážce, strážce rytířů
Our armies ready for the fight
The banners high, command the orders
Soldiers ready to die
The war machine spreading the rage
Souls of hate, there's no redemption
Let the Empire rise
Naše armády pžipravené na boj
Prapory vysoko, rozkazuj příkazy
Vojáci připravení zemřít
Válečná mašinérie šíří vztek
Duše nenávisti, není tady vykoupení
Nechť Císařství stoupá
Born to win
Born to live, to rule forever
And tonight we will change the world!
Narozený vyhrát
Narozený žít, navždy vládnout
A dnes změníme svět!
Be the keeper of the knights
In a kingdom made of light
Rise against the wicked storm
To defend our freedom
I will stay alive
All these nightmares won't survive
It's my fate, my life
I'm the keeper, keeper of the knights
Být strážce rytířů
V království stvořeném ze světla
Stoupat proti zkažené bouři
Abych ubránil naši svobodu
Zůstanu naživu
Všchny tyto noční můry nepřežijí
Je to můj osud, můj život
Jsem strážce, strážce rytířů
So many lives have been denied
So many souls were sacrified
For the glory, for the freedom
Hear the voices of our broken dreams
Our silent screams
Tak mnoho životů bylo popřeno
Tak mnoho duší bylo obětováno
Za slávu, za svobodu
Slyšíme sny našich rozbitých snů
Naše tiché výkřiky
Be the keeper of the knights
In a kingdom made of light
Rise against the wicked storm
To defend our freedom
I will stay alive
All these nightmares won't survive
It's my fate, my life
I'm the keeper, keeper of the knights
Keeper of the knights
Být strážce rytířů
V království stvořeném ze světla
Stoupat proti zkažené bouři
Abych ubránil naši svobodu
Zůstanu naživu
Všchny tyto noční můry nepřežijí
Je to můj osud, můj život
Jsem strážce, strážce rytířů
Strážce rytířů

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

The Last Knight

Reklama

Serenity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.