Kecárna Playlisty
Reklama

Down to Hell - text, překlad

playlist Playlist
Late at night, we'll meet down where mountains high
To see who has changed the sides
To prove who’s still with the faith
It's tonight, we will know the truth
No lies, we will keep our fate
Beside the moment to start our rage
Pozdě v noci, setkáme se dole, kde hory stoupají
Abychom viděli kdo změnil strany
Abychom dokázali kdo má stíle víru
Je to dnes, budeme znát pravdu
Žádné lži, budeme držet náš osud
Vedle okamžiku kdy začít náš vzte
Too long we've failed to win
To come back to the light
No mercy to the ones who has left us fallen
Příliš dlouho jsem selhával ve vítězství
Abych se vrátil do světla
Žádné slitování pro ty, kteří nás nechali padlé
Down to hell
We’ll show the way
To the ones who still betray
Down in hell
The only place you can be right
We defend 'cause we can say
Who's pretender or worth to stay alive
We're not failing again
Dolů do pekla
Ukážeme cestu
Těm, kteří stále zradí
Dolů do pekla
Jediné místo, kde můžeš mát pravdu
Bráníme protože můžeme říct
Kdo je uchazeč nebo má cenu zůstat naživu
Znovu neselžeme
Stay unite, they're creeping beyond
The light, fear's leading their souls to fight
Before we'll unearth their lies
Time to die, not for us, we'll stay alive
As promised to reunited
And fight back the devil’s spies
Zůstaňte v jednotě, plží se zezadu
Světlo, strach vede jejich duše do boje
Než odhalíme jejich lži
Čas zemřít, ne pro nás, my zůstaneme naživu
Jako to bylo slíbeno smířeným
A bojujeme se špehy ďábla
Down to hell
We’ll show the way
To the ones who still betray
Down in hell
The only place you can be right
We defend 'cause we can say
Who’s pretender or worth to stay alive
We're not failing again
Dolů do pekla
Ukážeme cestu
Těm, kteří stále zradí
Dolů do pekla
Jediné místo, kde můžeš mát pravdu
Bráníme protože můžeme říct
Kdo je uchazeč nebo má cenu zůstat naživu
Znovu neselžeme
And we fall A padáme

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

The Last Knight

Reklama

Serenity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.