Playlisty Kecárna
Reklama

Her Last 5 Minutes - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Must have been a week
Since she drew the curtains down
I don't know if it's night or day
And I dont' care
Our hopes seem so bleak
But she's pulling through somehow
While I'm trembling in dismay
In despair
Musí to být snad týden
Od té doby, jsem zatáhl záclony
Já nevím, jestli je noc či den
A nevím péče
Naše naděje se zdají tak bezútěšný
Ale ona nějak táhne přes vše
Zatímco já jsem třásl v hrůze
V zoufalství
I can see you're scared and tired of all this
I can see the torment, the damage it has done
Still we both know what the other alternative is
Not yet the only one
Vidím, že máš strach a jsi unavená z toho všeho
Vidím muka,která škody napáchala
Stále jsme oba věděli, co ostatní alternativní je
Dosud jediný
The good moments are brief
And there's nothing I can do
When it comes haunting her again
And turns it worse
She shivers like a leafe
As the waves of pain heave through
The ruthless bringer of the end
Fierce, perverse
dobré momenty jsou krátké
A není nic, co můžu udělat
Když přijde znovu její strašení
A zní to ještě hůř
Ona se chvěje jako
Jako zvracet přes vlny bolesti
nemilosrdný nositel konce
Fierce, perverzní
I can see you're scared and tired of all this
I can see the torment, the damage it has done
Still we both know what the other alternative is
Not yet the only one
Vidím, že máš strach a jsi unavená z toho všeho
Vidím muka, která napáchala škody
Stále jsme oba věděli, co je ostatní alternativa
Dosud jediný
Don't go yet
Don't go yet
Not yet, my only one
Nechoď ještě
Nechoď ještě
Ještě ne, má jediná
Don't go yet
I can't let go
Not yet, my only one
Nechoď ještě
Nemůžu tě nechat jít
Ještě ne, má jediná

Text přidala hannyska

Video přidal tomas007

Překlad přidal chazz-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Funeral Album

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.