Playlisty Kecárna
Reklama

Awaiting The Winter Frost - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A gathering in the cold, in the North
In the dark lands of Pohjola
Where the sun had not been crossing the sky
Nor seen for centuries...
Setkání na chladném Severu
V temnotě zemí Pohjola
Kde slunce nekřížilo oblohu
Ani nebylo staletí vidět...
We were brought together by oaths
We had once sworn - by blood...
...once together drawn...
Svedla nás dohromady přísaha
Kdysi jsme přísahali - krví...
...kdysi společně tvořená...
We had gathered all our forces
Called together all the heroes
Equipped a hundred swordsmen
And a thousand men with crossbows
Shromáždili jsme všechny své síly
Svolali jsme všechny hrdiny
Vybaveni stem šermířů
A tisícem lukostřelců
Strengthened by hate
And the thirst for the enemies' blood
We lay in wait for the season of no light
We had seen the frozen mist
We weren't afraid to die
And the oaths we had sworn gave a reason to live on
Posíleni nenávistí
A žízní po krvi nepřátel
Leželi jsme v záloze v období bez světla
Viděli jsme zmrazenou mlzu
Neměli jsme strach zemřít
A přísahy, které jsme daly, nám daly důvod dál žít
A calm before the storm
(We were) awaiting the winter frost
Ticho před bouří
(My) čekáme zimní mráz
...and then a storm arose in fury
The sky was shattered by lightning...
...a pak bouře vstala v zuřivosti
Obloha byla rozbitá bleskem
Awaiting the winter frost
As the sky blackened and the stars turned red
The frost greeted us with a cold northern breeze
Off with their heads!
Off with their fuckin' heads!
Oh, the time had come...
To slaughter the hordes of cowardice
And cleanse the North from lies
Očekávající zimní mráz
Když nebe zčernalo a hvězdy zčervenaly
Mráz nás přivítal chladným severním vánkem
Pryč s jejich hlavami!
Pryč s jejich zasranými hlavami!
Oh, čas nadešel...
K porážce hordy zbabělých
A vyčištění Severu od lží
We had gathered all our forces
Called together all the heroes
Equipped a hundred swordsmen
And a thousand men with crossbows
Shromáždili jsme všechny své síly
Svolali jsme všechny hrdiny
Vybaveni stem šermířů
A tisícem lukostřelců
We raised our swords
Grasped the irons
Lifted our bows
And chose the arrows
Pozvedli jsme své meče
Uchopili kovy
Zvedli naše luky
A vybrali šípy
The false ones' hordes were put to the sword
The strong and the weak, one by one...
Their race was slaughtered to the very last man
Our bloodfend was done
As their bodies reddened the land
Horda falešných se ocitla pod mečem
Silná a slabá, jeden za druhým...
Jejich rasa byla poražena úplně posledním mužem
Naše krveprolití je hotovo
Když jejich těla zabarvila zemi rudě
Awaiting the winter frost
The reign of the dark and the cold
The spell of pure hate
Očekávající zimní mráz
Vládu tmy a chladu
Kouzlo čisté nenávisti
Awaiting the winter frost Očekávající zimní mráz
And the heathen peace was found A pohanský mír byl nalezen

Text přidala hannyska

Text opravil DevilDan

Video přidal tomas007

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Pohjola, též Pohja je ve finské mytologii místo vždy na severu, celá oblast pólu nebo v některých nacionalisticky zabarvených interpretacích epické básně Kalevala země Sámů. Ve skutečném světě může Pohjola odpovídat části dnešního Finska Pohjanmaa. Pohjola může být též myšlena jako čistě mýtické místo, zdroj zla – věčně zmrzlá zem daleko na severu, z níž pocházejí nemoci a mráz. Pohjola je nepřítelem země Väinölä – země Kalevaly. (DevilDan)
Reklama

The Trooper

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.