Playlisty Kecárna
Reklama

Wayfaring Stranger - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I am a poor wayfaring stranger
While traveling through this world below
There is no sickness, toil, or danger
In that bright world to which I go
Jsem chudý pocestný cizinec
Zatímco cestuji tímto světem dole
Není žádná nemoc, dřina nebo nebezpečí
V tom zářivém světě kam já jdu
I know dark clouds will gather o'er me
I know the pathway's rough and steep
But golden fields lie out before me
Where weary eyes no more shall weep
Vím, že tmavé mraky se ke mě sklopí
Vím, že moje cesta je drsná a příkrá
Ale zlaté lány se přede mnou otevřou
Kde unavené oči už nebudou víc plakat
I'm going there to see my Father
I'm going there no more to roam
I am just going over Jordan
I am going over home.
Jdu tam, abych se setkal se svým otcem
Jdu tam, kde už se nebudu toulat
Přejdu jen přes Jordán
Jdu jenom domů
I'll soon be free from every trial
This form will rest beneath the sod
I'll drop the cross of self-denial
And enter in my home with God
Budu osvobozen od všech svých zkoušek
Tato forma bude odpočívat pod drnem
Shodím ze sebe kříž sebezapření
A vejdu domů k Bohu
I'm going there to see my Savior
Who shed for me His precious blood
I am just going over Jordan
I am just going over home,
I am just going over home
Jdu tam, abych se setkal se svým Spasitelem
Který prolil svou vzácnou krev
Přejdu jen přes Jordán
Jdu jenom domů
Jdu jenom domů

Text přidal pafko

Video přidal pafko

Překlad přidal pafko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Greatest Hymns, Vol. 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.