Playlisty Kecárna
Reklama

Eyes of the Devil - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It irks me when I get burned
And I realize, I don't get hurt
And always, it seems I've lost my way
When I feel you, it's not enough
And I need you to shun my touch
I notice the season's ripe for change
Jde mi to na nervy když hořím
A já si uvědomuji, že se nezraním
A vždycky, se zdá že jsem stratil cestu
Když tě cítím, ale to nestačí
A potřebuju tě abych se vyhnul svému doteku
Všímám si že období je zralé na změnu
I'm weak
I'm weak
Jsem slabý
Jsem slabý
So with every new lesson learned
I could keep you before it turns
And the knowledge that things won't be the same
Now I realize that you have won
And there's nothing to be said or done
And I notice the wind won't blow my way
Tak s každou novou lekcí kterou jsem se naučil
Mohl jsem tě držet předtím, než se to zvrtlo
A naučil jsem se že věci nebudou stejné
Teď si uvědomuji, že jsi vyhrála
A není nic co bylo řečeno nebo vykonáno
A já si všímám větru, který nebude foukat na mé cestě
So run with the eyes of the devil
And keep them in your dreams
If you succumb to the lies of the rebel
You'll cleanse yourself of me (3x)
Tak běž s očima ďábla
A drž je ve svých snech
Jestliže podlehneš lži rebela
Očistíš se ode mě (3x)
It kills me to watch this fade
And I realize it's all charade
And every mistake I make is the same
I beseech you to let me down
Will it please you to let me down?
And no one can save me from the pain
zabíjí mě to sledovat tohle vadnutí
A já si uvědomuji že tohle to všechno je šaráda
A každá chyba, která udělám je stejná
Prosím tě zklam mě
Bude tě to prosit aby si mě zklamala?
A nikdo mě nemůže zachránit před bolestí
So run with the eyes of the devil
And keep them in your dreams
If you succumb to the lies of the rebel
You'll cleanse yourself of me (3x)
Tak běž s očima ďábla
A drž je v svých snech
Jestliže podlehneš lži rebela
Očistíš se ode mě (3x)
Jesus, save me! (I'm weak) (5x)
Jesus, save me from me
Ježíši, zachran mě! ( jsem slabý) (5x)
Ježíši, zachraň mě předemnou

Text přidala Jančča

Video přidala WoOmaN11

Překlad přidal scream2

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Finding Beauty in Negative Spaces

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.